Ius et Administratio 1 (50) 2023

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 11
 • Pozycja
  Zakaz tzw. odwróconej dystrybucji leków daniną publiczną?
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-03) Wantoch-Rekowski, Jacek
  Ustawa – Prawo przedsiębiorców przewiduje, że przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna). Skuteczne złożenie wniosku wymaga spełnienia przesłanek podmiotowo-przedmiotowych, tj. wniosek może złożyć tylko przedsiębiorca i tylko w odniesieniu do przepisów dotyczących daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Artykuł zawiera analizy dotyczące ograniczeń w zakresie sprzedaży leków (zakaz tzw. odwróconej dystrybucji leków), w kontekście możliwości zakwalifikowania tych ograniczeń do danin publicznych. W opracowaniu wskazano czym są ciężary i świadczenia publiczne oraz daniny publiczne w świetle obowiązujących przepisów, poglądów doktryny i orzecznictwa. Z artykułu jednoznacznie wynika, że zakaz tzw. odwróconej dystrybucji leków jest istotnym ograniczeniem dla przedsiębiorcy, ale nie jest daniną publiczną. W konsekwencji sformułowano wniosek, że przedsiębiorca nie może skutecznie złożyć wniosku o wydanie decyzji interpretacyjnej dotyczącej art. 86a ustawy – Prawo farmaceutyczne.
 • Pozycja
  The role of local government in creating smart cities
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-03) Ura, Elżbieta
  The aim of the article is to draw attention to the issue of using modern technologies to create smart cities, also known as 15-minute cities or compact cities. Many such cities already exist worldwide, and others draw inspiration from their models. In Poland as well , efforts are being made to create smart cities that guarantee both sustainable development and an improvement in the quality of life for residents. In this regard, the primary role rests with local governments. The concept of a smart city was emphasized in the 2015 United Nations resolution called Agenda 2030, which highlights that the changes introduced in the functioning of cities are meant to promote social cohesion. The principles outlined in Agenda 2030 have the support of the European Commission, among other things, in the “Horizon Europe” program. The concept of a smart city revolves around ensuring that every resident has access to basic life necessities within a 15-minute walking or cycling distance from their home or by using public transport. The fundamental thesis arising from the above considerations is that actions aimed at creating smart cities have an impact on the sustainable environmental, social, and economic development, while also carrying risks that may limit residents’ rights and threaten their privacy.
 • Pozycja
  The Interpretation of Imperfect Arbitration Agreements: In Search of the Parties’ Intention to Arbitrate
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-03) Uliasz, Roman
  This article aims to review several arbitration agreements governed by Polish law and some arbitration clauses subject to foreign law, which may be considered flawed or imperfect. Furthermore, it will demonstrate how Polish and foreign courts handled these agreements. It is worth noting that the approach of courts to interpreting these agreements may vary from case to case. In some decisions, courts disregard the parties’ intention to arbitrate, prioritizing the jurisdiction of state courts, while in others, they employ a ‘pro-arbitration’ interpretation, thereby closing the door to state courts’ involvement in the case. In summary, our primary focus will be to identify the parties’ intention to engage in arbitration within the various cases we examine.
 • Pozycja
  Summary proceedings in Roman law using maintenance obligation as an example
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-03) Świrgoń-Skok, Renata
  Maintenance obligations and corresponding maintenance claims are closely linked to the person of the obligor and the creditor. Not only is the maintenance creditor protected against the risk of being deprived of his or her means of subsistence following the introduction of his or her maintenance claim, but he or she also enjoys considerable facilities for claiming and enforcing the maintenance awarded. This was already the case in Roman law, where the assertion of a maintenance claim was subject to significant simplification, under the so-called summatim cognoscere. Proceedings for the establishment and realisation of the maintenance obligation took place without actio and iudicium, before a state judge (consul) who, after causa cognitio, issued a judgment and enforced it. Furthermore, a dispute over the fulfilment of a maintenance claim could also end with the conclusion of a settlement (transactio), ending the dispute without a judgment.
 • Pozycja
  Wybrane aspekty sprawności samorządu terytorialnego w świadczeniu usług publicznych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-03) Romaniuk, Paweł
  Nieustanne przeobrażenia administracji samorządowej, silnie związane z rozwojem cywilizacyjnym, prawnym czy organizacyjnym, stały się uzasadnionym pretekstem do analizy wybranej formy działania jednostki samorządu terytorialnego, jaką jest jej sprawność. Samorząd terytorialny, wykonując zadania publiczne, w zakresie kształtowania skuteczności procesu wykonywania tych zadań, współpracuje z podmiotami publicznymi i niepublicznymi, wykorzystując przyjęte różnorodne rozwiązania prawne. W ramach tzw. prywatyzacji zadań publicznych korzysta chociażby z rozwiązań partnerstwa publiczno-prywatnego, wdrażając w sposób skuteczny w praktyce zasadę organizacyjnej elastyczności aparatu administracyjnego. To z kolei ma zapewniać podnoszenie sprawności własnych działań, stosując coraz to bardziej nowatorskie narzędzia i metody zarządzania jakością.