Ius et Administratio 4 (49) 2022

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 6
 • Pozycja
  Istotny charakter pewności prawa w zakresie prawa podatkowego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Meszka, Justyna
  Przedmiotem niniejszego artykułu jest problem pewności prawa na gruncie polskiego porządku prawnego, zwłaszcza w aspekcie prawa podatkowego. Pewność prawa odgrywa znaczącą rolę w stosunkach między jednostką a państwem. Cel opracowania stanowi ukazanie istoty oraz niezbędności omawianego przymiotu prawa. Przy badaniu powyższego tematu posłużyły akty prawne, literatura dotycząca wskazanego obszaru oraz aktualne orzecznictwo.
 • Pozycja
  Czy istnieje przestępstwo doskonałe? Omówienie śladów kryminalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem ich klasyfikacji
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Legut, Patrycja
  Celem autorki artykułu jest przedstawienie argumentów za tezą, że przestępstwo doskonałe nie istnieje, a ślady kryminalistyczne pozostawione na miejscu zdarzenia są w przeważającej części podstawą do wykrycia i ujęcia sprawcy przestępstwa, przyjmując za kryterium ich klasyfikację. W początkowej części omówiona zostaje problematyka zdefiniowania pojęcia śladu kryminalistycznego, a następnie ich funkcje i podział. Na potrzeby pracy zostały one podzielone według zorganizowania materii tworzącej ślad, miejsca występowania śladów, rodzaju i zakresu badań identyfikacyjnych, sposobu pozostawiania śladów, wielkości obiektów materialnych, kierunku działania wypadkowych sił i działu wiedzy. Do napisania artykułu wykorzystano metodę obserwacji oraz analizy krytycznej, które doprowadziły autorkę do stwierdzenia, że przestępstwo doskonałe nie istnieje, jednak należy pamiętać jak ważny w całym procesie badania śladów jest czynnik ludzki.
 • Pozycja
  Standards of legal protection for animals used in scientific research
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Bróż, Oskar; Podolak, Agnieszka
  The setting of appropriate standards of behavior allows a minimum degree of animal protection to be established. As indicated in recital 1 of Directive 2010/63 on the protection of animals used for scientific purposes, differences in national legislation may hinder trade in products and substances in the manufacture of which animal experiments are carried out. The way in which animal welfare is protected depends on the level of knowledge of the animals’ ability to feel and respond to pain, so that, as a result, the standard of animal treatment is constantly improving. With the development of biological and medical sciences, the importance of animals has gradually increased and continues to be high due to the continuous use of living organisms in diverse scientific research. The establishment and development of bioethics has necessitated the creation of legal regulations to protect animals used in research and to guarantee their proper treatment. This paper attempts to describe the current legal standards for the protection of animals used in scientific research and comments on possible changes.
 • Pozycja
  Zmiany w obszarze prawa pracy w wyniku epidemii COVID-19 w Polsce. Wybrane zagadnienia
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Bentkowska-Furman, Izabela
  Niniejszy artykuł dotyczy zmian w zakresie prawa pracy wynikających z wprowadzenia stanu epidemii, które wprowadzają nowe uregulowania w sferze obowiązków i uprawnień zarówno pracodawców, jak i pracowników, w tym w szczególności uregulowania prawne dotyczące tzw. pracy zdalnej. Artykuł dotyczy najważniejszych rozwiązań z punktu widzenia ochrony pracowników w miejscu pracy: obowiązku pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz wprowadzenia środków, które można zastosować w celu ograniczenia prawdopodobieństwa zarażenia COVID-19. Służy temu m.in. nowa instytucja, tzw. praca zdalna. Rozwiązanie, jakim jest świadczenie pracy w formie pracy zdalnej, nie było dotychczas uregulowane w polskim systemie prawa. Jedyna regulacja zawarta w kodeksie pracy, czyli telepraca, wykazuje znaczne różnice i nie jest tożsamym pojęciem.