Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 50
 • Pozycja
  The Recognisability of the Fair Trade Idea in the Context of Universal Access to Information
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Cyrek, Piotr
  The paper is a synthetic presentation of one of the essential areas of the author’s research, concerning a sample of 900 persons consisting of consumers from Podkarpackie Voivodeship, who were shopping at randomly chosen food retailers. The research was conducted using a method of personal interview. The subject of discussion presented in the study is the recognisability of labelling on food product packaging, which was described in a subjective way (through self-assessment of consumers), as well as objectively (through verification of knowledge of the essence of products labelling). A special attention was paid to verification of associations of the clients from Podkarpckie Voivodeship to a fair trade labelling. The conclusions are presented in classification subgroups of clients concerning their demographic, social and economic features. The findings allow to conclude that both subjective and objective assessment of consumers recognition of the essence of symbols on food products are at a relatively low level. Knowledge about a fair trade idea among clients from Podkarpackie Voivodeship was also not common. These remarks indicate a low interest of clients in certificates and symbols placed on food packaging. Without such interest it is impossible to gain sufficient knowledge, and also to assimilate a fair trade idea and perceive it as a determinant in decisions connected with a choice of specified products, and thus to support societies in the Third World. To minimise social and economic inequalities between the North and the South it is necessary to continuously promote the idea to the extent that stimulates consumers’ willingness to search for information about fair trade products and to search for products with this labelling. The thesis is supported by data negating technological barriers of access to information.
 • Pozycja
  Konsument niepełnosprawny w dobie digitalizacji. Nasilenie postaw prosumenckich
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Maciaszczyk, Magdalena
  Wiele obserwowanych obecnie tendencji zmian w zachowaniach konsumentów znajduje swoje wytłumaczenie w postmodernizmie, który jest skutkiem i jednocześnie czynnikiem sprawczym pojawiania się kolejnych procesów przeobrażających współczesną gospodarkę. Zmiany te noszą wspólne miano „nowej konsumpcji”, obejmującej wiele nasilających się zjawisk, m.in. wirtualizację oraz prosumpcję. To właśnie zjawisko prosumpcji w swoich założeniach umożliwia wszystkim konsumentom aktywne współtworzenie i nadawanie kształtu produktom i usługom dostępnym na rynku. Celem artykułu jest przedstawienie konsumenta niepełnosprawnego jako aktywnego uczestnika kreującego zmiany poprzez dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz uczestnictwo w wirtualnych wspólnotach. Rozważania w artykule prowadzone są wokół założenia, że w warunkach postępującej cyfryzacji strony internetowe, portale i serwisy społecznościowe, blogi oraz fora dyskusyjne mogą stanowić skuteczne narzędzie komunikowania się z przedsiębiorstwami oraz z innymi uczestnikami gry rynkowej w zakresie przekazywania swoich potrzeb i oczekiwań oraz dzielenia się własnymi doświadczeniami i obserwacjami. W artykule zaprezentowano podejście badawcze oparte o kwerendę piśmiennictwa oraz badania empiryczne. Wychodząc od postmodernistycznej kultury konsumpcji scharakteryzowano zjawisko prosumpcji oraz podkreślono zmiany w przebiegu procesu decyzyjnego współczesnego konsumenta. W oparciu o badania empiryczne dokonano oceny aktywności prosumenckich konsumentów niepełnosprawnych ruchowo. Zaobserwowano znaczącą aktywność i zainteresowanie respondentów taką formą komunikacji z innymi konsumentami oraz przedsiębiorstwami.
 • Pozycja
  Rola doradcy w sprzedaży produktu finansowego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Kowalkowski, Andrzej
  Głównym celem artykułu jest próba oceny pracy doradcy w zakresie sprzedaży produktów finansowych oraz charakterystyka postaw i zachowań klientów. Do realizacji celu wykorzystane zostały źródła pierwotne, które są wynikiem przeprowadzonych badań ankietowych wśród osób, które wcześniej korzystały z usług firm oferujących doradztwo finansowe. W dzisiejszych czasach sprzedaż osobista nie tylko nie traci, ale wręcz zyskuje na znaczeniu. Z przeprowadzonych badań wynika, że doradztwo osobiste (54%) ma największy wpływ na podjęcie decyzji o zakupie produktu finansowego. Zaznaczyć jednak trzeba fakt, że aż 44% respondentów korzysta z Internetu przy zakupie produktów finansowych, co świadczy o dużej popularności tego narzędzia i o rosnącym zaufaniu do operacji internetowych. Jednak, gdy w grę wchodzą decyzje dotyczące wysokich kwot jak chociażby przy zaciąganiu kredytów na zakup nieruchomości, to prawie 90% respondentów korzysta z usług doradcy. Najbardziej u doradcy cenimy sobie profesjonalizm (60%), co wydaje się być zrozumiałe, gdyż powierzamy takiej osobie dysponowanie często dorobkiem całego życia. Na drugim miejscu najważniejszą dla nas cechą dobrego doradcy jest umiejętność nawiązywania swobodnego kontaktu. Nie lubimy natręctwa oraz chęci sprzedaży produktu przez doradcę za wszelką cenę. Z badań wynika również, że 56% respondentów jest skłonna zmienić wcześniej wypracowane zdanie na temat wybranego produktu finansowego pod wpływem rozmowy z doradcą. Jednocześnie jesteśmy w stanie zapłacić przy zakupie produktów finansowych nawet znaczną kwotę za doradztwo finansowe, byleby nie musieć samodzielnie przechodzić przez żmudne procedury związane z zakupem produktu finansowego.
 • Pozycja
  The Quality of Insurance Services Package in the Opinion of Direct Purchase Insurance Customers
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Hermaniuk, Tomasz
  The market of financial services, including insurance services is a subject of dynamic transformations. The core essence of insurance and their economic and social importance, has remained unchanged for a very long time. However, the circumstances of functioning of the insurance companies are constantly changing. Since the beginning of political changes in Poland, that is, since 1990, many new insurance companies have emerged on the national market. Their growing number contributed to increased competition, and thus, to modification of marketing strategies employed by them. These changes relate in particular to two areas. The first area is the pricing policy, while the second concerns the forms of distribution of insurance services. The intense competition for customers associated with the market penetration forces companies to reduce prices. This in turn requires searching for ways to reduce operating costs of the enterprises. One of them is the cost associated with maintaining permanent business facilities and their staff. Therefore, for several years on, most companies has aimed to curb these costs. The distribution of insurance products through electronic channels is now a rapidly expanding phenomenon in Poland. Modern communication tools are not only a convenient and accessible source of information about insurance products, but they also provide the ability to compare different offers. On the other hand, they are increasingly becoming an effective tool used to sell insurance policies. This article presents the results of studies assessing the selected quality aspects of insurance companies in the opinion of customers using the Direct Purchase Insurance services.
 • Pozycja
  Wybrane działania marketingowe na rzecz obiektu turystycznego hotelu Aquarius SPA. Studium przypadku
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016) Oczachowska, Alina
  Hotel Aquarius SPA istnieje od 2009 roku i prowadzi intensywną promocję. Wykorzystuje w twórczy sposób marketingową koncepcję usług, przede wszystkim w Internecie, w celu dotarcia do jak największej liczby potencjalnych klientów. W części teoretycznej przybliżono zagadnienia związane z marketingiem usług. Scharakteryzowano hotel Aquarius SPA w Kołobrzegu. Przedstawiono niektóre działania z zakresu internetowego PR hotelu, głównie skupiono się na skuteczności oddziaływania strony internetowej. Przedstawiona na stronie oferta jest spójna, dokładnie opisana oraz zaprezentowana poprzez liczne materiały multimedialne, takie jak zdjęcia, filmy oraz obszerne panoramy umożliwiające wirtualny spacer po każdym zakątku hotelu. Zintegrowane zostały również moduły bezpośredniego kontaktu z obsługą klienta oraz możliwość pozostawienie opinii o hotelu. Hotel Aquarius SPA jest zdecydowanym liderem, jeżeli chodzi o skuteczne pozycjonowanie za pomocą użytecznych fraz takich jak: ,,Hotel Kołobrzeg” czy „SPA nad morzem”. Scharakteryzowano korzyści ze stosowania kampanii mailowych, a także użyteczność newslettera. Omówiono skuteczność reklamowania się na stronach branżowych w dobie coraz większego zainteresowania turystyką oraz usługami SPA i Wellness. Dalej przedstawiono rolę portali społecznościowych z uwzględnieniem Facebooka, który stał się nowym kanałem kontaktowym i od którego pochodzi marketing wirusowy. Dbając o doskonały wizerunek obiektu przede wszystkim należy kłaść szczególny nacisk na najwyższą jakość prezentowanych materiałów i treści, dlatego dodatkowo część działań promocyjnych powinna być zlecana wyspecjalizowanym firmom odpowiedzialnym za e-biznes.