Wybrane działania marketingowe na rzecz obiektu turystycznego hotelu Aquarius SPA. Studium przypadku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Oczachowska, Alina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Hotel Aquarius SPA istnieje od 2009 roku i prowadzi intensywną promocję. Wykorzystuje w twórczy sposób marketingową koncepcję usług, przede wszystkim w Internecie, w celu dotarcia do jak największej liczby potencjalnych klientów. W części teoretycznej przybliżono zagadnienia związane z marketingiem usług. Scharakteryzowano hotel Aquarius SPA w Kołobrzegu. Przedstawiono niektóre działania z zakresu internetowego PR hotelu, głównie skupiono się na skuteczności oddziaływania strony internetowej. Przedstawiona na stronie oferta jest spójna, dokładnie opisana oraz zaprezentowana poprzez liczne materiały multimedialne, takie jak zdjęcia, filmy oraz obszerne panoramy umożliwiające wirtualny spacer po każdym zakątku hotelu. Zintegrowane zostały również moduły bezpośredniego kontaktu z obsługą klienta oraz możliwość pozostawienie opinii o hotelu. Hotel Aquarius SPA jest zdecydowanym liderem, jeżeli chodzi o skuteczne pozycjonowanie za pomocą użytecznych fraz takich jak: ,,Hotel Kołobrzeg” czy „SPA nad morzem”. Scharakteryzowano korzyści ze stosowania kampanii mailowych, a także użyteczność newslettera. Omówiono skuteczność reklamowania się na stronach branżowych w dobie coraz większego zainteresowania turystyką oraz usługami SPA i Wellness. Dalej przedstawiono rolę portali społecznościowych z uwzględnieniem Facebooka, który stał się nowym kanałem kontaktowym i od którego pochodzi marketing wirusowy. Dbając o doskonały wizerunek obiektu przede wszystkim należy kłaść szczególny nacisk na najwyższą jakość prezentowanych materiałów i treści, dlatego dodatkowo część działań promocyjnych powinna być zlecana wyspecjalizowanym firmom odpowiedzialnym za e-biznes.
The Aquarius hotel has existed and run intensive promotion since 2009. It utilizes in a creative way the marketing concept of services particularly in the Internet, in an effort to reach the most numerous target group of potential customers. The aim of article is the presentation of the scope of desired marketing actions for a touristic complex, as well as discussing the results of the case study of the Aquarius SPA Hotel in Kołobrzeg. The theoretical part concerns the issues connected with services marketing. The further part characterizes the Aquarius Hotel SPA in Kołobrzeg. It presents certain PR activities of the Aquarius hotel. It mainly focuses on the effectiveness of the influence of the hotel’s website (homepage). The offer presented on the website of the hotel is concise, described in details and presented by numerous multimedia materials like pictures, films ,,and vast panoramas enabling virtual stroll about every part of the hotel. Integrated have been also the modules of direct contact with the client service as well as the possibility of leaving the opinion about the hotel. The Aquarius Hotel is an unquestionable leader in effective positioning itself by means of useful phrases like: ,,Hotel Kołobrzeg”, ,,SPA at the Seaside”. The paper also characterizes the rules of and describes the advantages of running email campaigns as well as the utility of a newsletter. It also depicts the effectiveness of advertisements on the branch websites in the era of increasing interest in tourism and SPA-Wellness services. Further part of the paper shows the role of social media, including the Facebook which has become a new contact channel and from which the viral marketing originates. While taking care of the perfect image of the hotel one should first of all lay emphasis on the highest possible quality of presented materials and their contents, and for this reason the additional part of promotional activities should be commissioned to specialist firms dealing with e-business.
Opis
Słowa kluczowe
hotel , wizerunek , public relations , Internet marketing , wyszukiwarki , image , search engines
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 457-465