Rola doradcy w sprzedaży produktu finansowego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Kowalkowski, Andrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest próba oceny pracy doradcy w zakresie sprzedaży produktów finansowych oraz charakterystyka postaw i zachowań klientów. Do realizacji celu wykorzystane zostały źródła pierwotne, które są wynikiem przeprowadzonych badań ankietowych wśród osób, które wcześniej korzystały z usług firm oferujących doradztwo finansowe. W dzisiejszych czasach sprzedaż osobista nie tylko nie traci, ale wręcz zyskuje na znaczeniu. Z przeprowadzonych badań wynika, że doradztwo osobiste (54%) ma największy wpływ na podjęcie decyzji o zakupie produktu finansowego. Zaznaczyć jednak trzeba fakt, że aż 44% respondentów korzysta z Internetu przy zakupie produktów finansowych, co świadczy o dużej popularności tego narzędzia i o rosnącym zaufaniu do operacji internetowych. Jednak, gdy w grę wchodzą decyzje dotyczące wysokich kwot jak chociażby przy zaciąganiu kredytów na zakup nieruchomości, to prawie 90% respondentów korzysta z usług doradcy. Najbardziej u doradcy cenimy sobie profesjonalizm (60%), co wydaje się być zrozumiałe, gdyż powierzamy takiej osobie dysponowanie często dorobkiem całego życia. Na drugim miejscu najważniejszą dla nas cechą dobrego doradcy jest umiejętność nawiązywania swobodnego kontaktu. Nie lubimy natręctwa oraz chęci sprzedaży produktu przez doradcę za wszelką cenę. Z badań wynika również, że 56% respondentów jest skłonna zmienić wcześniej wypracowane zdanie na temat wybranego produktu finansowego pod wpływem rozmowy z doradcą. Jednocześnie jesteśmy w stanie zapłacić przy zakupie produktów finansowych nawet znaczną kwotę za doradztwo finansowe, byleby nie musieć samodzielnie przechodzić przez żmudne procedury związane z zakupem produktu finansowego.
The main aim of this paper is an attempt to assess the performance of advisors of financial products and to characterize the attitudes as well as behavior of their customers. To achieve this objective primary sources were used, which were the result of a conducted survey among people who had previously used services of financial advisors. Nowadays, personal sales is not only not losing, but actually is gaining importance. The conducted study shows that personal counseling (54%) has the greatest influence on the decision to purchase a financial product. However, is should be noted that as many as 44% of respondents use the Internet when buying financial products, which proves the popularity of this tool and the growing confidence in online transactions. Nonetheless, when it comes to decisions concerning large amounts of money e.g. loans to purchase real estate, then almost 90% of respondents use the services of financial advisors. Their professionalism is most valued (60%), which seems to be understandable because they are entrusted with what people had spent their lives building up. The second most important trait is their ability to establish easy contacts. People do not like intrusion and the advisor’s desire to sell a product at any price. The study also found that 56% of respondents is willing to change previously established opinions about a financial product after a conversation with an advisor. At the same time people are willing to pay a significant amount of money when buying a financial product in order to avoid many laborious procedures.
Opis
Słowa kluczowe
sprzedaż osobista , budowanie relacji , profesjonalizm , proces sprzedaży , produkt finansowy , personal sales , building relations , professionalism , sales process , financial product
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 475-486