„Marketing automation” – systemy wspierające i łączące pracę działu marketingu i działu sprzedaży

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Bajdak, Andrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Systemy marketing automation pojawiły się na początku XXI w. jako rozwinięcie systemów do e-mail marketingu, rozszerzając ich możliwości o funkcje monitorowania zachowania użytkowników na stronie internetowej. Z punktu widzenia zadań działów marketingu i sprzedaży, systemy marketing automation posiadają wiele zalet: - umożliwiają automatyzację działań marketingowych i sprzedażowych przy pomocy jednego narzędzia i jednej, wspólnej dla wszystkich pracowników bazy danych o aktualnych i potencjalnych klientach; - obsługują wszystkie kanały komunikacji online z klientami; - dostosowują komunikację do stopnia gotowości potencjalnego klienta do dokonania zakupu; tworzą obszerne bazy danych o aktualnych i potencjalnych klientach, dzięki czemu komunikaty są lepiej dostosowane do potrzeb i oczekiwań wyodrębnionych grup docelowych, a komunikacja jest bardziej skuteczna; - powodują, że potencjalny klient zostaje odpowiednio przygotowany do rozmowy ze sprzedawcą, a sam kontakt następuje w optymalnym momencie; - umożliwiają budowanie trwałych relacji z klientami; - gromadzą wszelkie informacje dotyczące działań wykonywanych w systemie oraz pracy jego użytkowników. Menadżerowie otrzymują szczegółowe raporty opisujące przebieg i koszty realizacji wszystkich działań marketingowych i sprzedażowych, a także informacje o efektywności każdego z pracowników; - pracownicy uwolnieni od wykonywania prostych i zarazem czasochłonnych czynności mogą poświęcić więcej czasu na prace koncepcyjne; - przyczyniają się do redukcji kosztów operacyjnych; - wdrożenie systemu marketing automation prowadzi do wzrostu przychodów firmy.
Marketing automation systems emerged at the beginning of the 21st century as development of e-mail marketing systems and provided a new functionality that allowed for monitoring website users’ behaviours. From the perspective of tasks undertaken by marketing and sales departments, marketing automation systems are characterised by numerous advantages including the following: They: - enable automatisation of marketing and sales related activities by means of one database of present and potential customers that is available for all employees; - service all online customer communication channels; - adjust communication to the level of potential customer’s readiness to make a purchase; - create comprehensive databases of present and potential customers as a result of which communiqués are better adjusted to needs and expectations of identified target groups and communication gets more effective; - help potential customers get prepared sufficiently to talk to sales staff as a result of which the very contact takes place in the optimal time; - enable establishment of long lasting relationships with customers; - store all information concerning activities performed in the system and its users. Managers are provided with detailed reports that describe the course and costs of all marketing and sales activities. Additionally, information about effectiveness of each employee is available; - employees who do not have to perform simple but time-consuming tasks may spend more time on conceptual work; - contribute to reduction of operational costs; and - lead to an increase in revenues as a result of implementation of marketing automation systems.
Opis
Słowa kluczowe
marketing automation , dział sprzedaży , marketing internetowy , komunikacja marketingowa , sales department , internet marketing , marketing communication
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 449-456