Kultura - Przemiany - Edukacja T. 5 (2017)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 22
 • Pozycja
  Using modern technologies in educational counselling in high schools in Spain (web application- e-portfolio)
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Soler Costa, Rebeca; Soler Santaliestra, Juan Ramón
  No doubt, the students’ diversity in each compulsory educational stage requires specific measures to be implemented. Due to the dissemination of Information and Communication Technologies (ICT) and the Virtual Learning Environments (VLE) worldwide, teachers and counsellors can use these technological resources to help students’ learning disabilities. Technological achievements may be useful in psychological counselling. Training coordinators, who carry out counselling, can make use of these technological resources to offer students support in their life-long learning process. In this article the authors try to examine how ICT & VLE can help when developing counselling in Secondary Education in Spain. This paper shows the results obtained through a multiple case study conducted in 10 High Schools, assuming quantitative and qualitative methodology. The results indicate the e-portfolio has proof to be an effective tool allowing the assessment of the students’ teaching-learning processes, helping in the process of guidance and school counselling.
 • Pozycja
  A case study for the design and development of pedagogical awareness in the Teacher Training Master’s Degree: didactic strategies and methodology
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Soler Santaliestra, Juan Ramón; Soler Costa, Rebeca
  Roughly speaking, the European Higher Education Area introduced substantial changes in the structure and development of new curricula. Particularly, when assuming the teaching-learning processes in the Master’s Degree, special attention needs to be carried out to the students’ achievements. Since 2010, the Faculty of Education in the University of Zaragoza implemented the Master in Teacher Training for High School Teachers. One of the main aims is to provide students with the necessary pedagogical knowledge, strategies and procedures to be able to develop professionally. We want to accompany in students’ development, the acquisition of teaching techniques and methodologies, including methodology specific for age of youth, the teachers will be working with. This issue was showed in presented text. The authors pictured, among others, the methods, activities and objectives designed to help students achieve the learning outcomes in the Master’s compulsory Module entitled “Context of the Teaching Task”.
 • Pozycja
  Szkoła wyższa jako instytucja wyrównująca szanse funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Skoczyńska-Prokopowicz, Barbara
  Autorka omawia zagadnienie prawa do nauki i obowiązku szkolnego w oparciu o polskie rozwiązania prawne. Wskazuje na obiektywne koszty związane z kształceniem się, szczególnie uzyskiwaniem dyplomów szkół wyższych (przykłady różnych krajów). Przytacza przykłady uwzględniania realizacji prawa do nauki przez uczelnie w Polsce i za granicą. Definiuje niepełnosprawność i wskazuje, że osoby niepełnosprawne mają zagwarantowane prawo do nauki na wszystkich szczeblach edukacji, w tym uniwersyteckiej. Obecność studentów niepełnosprawnych na uczelniach i uzyskiwane przez nich dyplomy dowodzą, iż zdają oni sobie sprawę z konieczności podnoszenia wiedzy w dobie gospodarki opartej o wiedzę.
 • Pozycja
  Funkcjonowanie studiów podyplomowych w warunkach zmiennej społeczności
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Aleksander, Tadeusz
  Tekst stanowi wieloaspektowe ujęcie poznawcze i analityczne problematyki studiów podyplomowych. Artykuł zawiera dane empiryczne pozyskane drogą ankiety przeprowadzonej wśród studentów korzystających z tej formy dokształcenia w Krakowie. Na podstawie obserwacji tej rzeczywistości edukacyjnej i opinii studiujących powstał realistyczny obraz tego zagadnienia. Studia podyplomowe stały się obecnie coraz powszechniejszą formą uzupełniania i modyfikowania wykształcenia ogólnego i zawodowego. Ma to swoje uwarunkowania społeczne, zawodowe, edukacyjne, a także związane z aspiracjami edukacyjnymi, specjalizacją zawodową, dążeniem do zmiany miejsca pracy i zamieszkania. Prezentowany tekst ukazuje ważniejsze czynniki determinujące rozwój studiów podyplomowych i innych form dokształcania zawodowego. Daje się wyróżnić dominujące przesłanki skłaniające do samokształcenia i samorozwoju młodych ludzi. Są to m.in.: motywacje osobiste, aspiracje zawodowe i potrzeba podniesienia prestiżu we własnym środowisku; możliwość podejmowania dalszej edukacji w trybie studiów podyplomowych dla osób pracujących; rosnące wymagania w dziedzinie kwalifikacji zawodowych; dostępność i różnorodność form organizacji studiów, dogodne miejsce i czas procesu kształcenia; konkurencja społeczna inspirująca do zmiany i samorozwoju uczestników kształcenia się; ranga i znaczenie studiów podyplomowych; wzrost wartości wykształcenia.
 • Pozycja
  Emotional education in teacher training through music
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Nadal García, Icíar; Fernández Amat, Carmen; Balsera Gomez, Francisco José
  In the present article, the authors attempt to discuss the importance of working emotional intelligence with students who study the Degree of Teacher Training in Primary Education and Nursery Education. They pictured the benefits that emotional education through music offers. The authors tried to show the importance of developing musical intelligence in future teachers. It is connected with the fact that teachers directly influence their students- the all-round motivation and development. Music facilitates the interrelations between the teacher and learning process and the teacher-student relationship.