Zarys charakterystyki komunikacji interpersonalnej, możliwe zakłócenia i bariery

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Chodkowski, Zbigniew
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Komunikacja interpersonalna stanowi ważny fundament w normalnym funkcjonowaniu człowieka w jego środowisku życia zarówno w rodzinie, jak i w pracy zawodowej. W literaturze przedmiotu występuje mnogość różnych czynników, od których zależy prawidłowy proces komunikowania. W artykule scharakteryzowano ogólnie komunikację interpersonalną, a także skoncentrowano się na zakłóceniach i barierach w przebiegu przekazywania komunikatów.
Interpersonal communication is an important foundation in the normal functioning of a person in his or her family environment as well as in the workplace. There is a multitude of factors in the literature on which the correct communication process depends. The article has generally characterized interpersonal communication as well as focusing on interference and barriers in the transmission and reception of messages.
Opis
Słowa kluczowe
komunikacja interpersonalna , komunikacja werbalna i niewerbalna , bariery , zakłócenia , interpersonal communication , verbal and non-verbal communication , barriers , disruption
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 5 (2017), s. 282–294