Poczucie sensu życia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Barłóg, Krystyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Każda rodzina jest mikrosystemem wzajemnych relacji i powiązań, przyjętych, uznawanych wartości. Pojawienie się w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością intelektualną staje się szczególnym wyzwaniem dla całego systemu rodzinnego, a zwłaszcza dla rodziców oraz rodzeństwa. W sytuacji kryzysowej pojawia się wiele pytań i wątpliwości, lęków i zachowań dezadaptacyjnych. Jednym z podstawowych pytań jest tu pytanie o wartość takiego życia, sens życia rodziców w sytuacji pojawienia się dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.
Every family is a special microsystem of mutual relationships and connections, accepted and recognized goals and values. The appearance of a child with intellectual disability in the family becomes a particular challenge for the whole family system, especially for parents and his or her siblings. In the crisis situation, there appear many questions and doubts, fears and signs of disadaptational behaviour. One of the basic questions concerns the value of such a life and the meaning of parents’life in the situation of the appearance of a child with intellectual disability.
Opis
Słowa kluczowe
rodzina , dziecko , niepełnosprawność intelektualna , poczucie sensu życia , poczucie bezsensu życia , family , child , intellectual disability , sense of life , sense of meaningless life
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 5 (2017), s. 255–266