Postawy rodzicielskie samotnych matek dzieci z autyzmem oraz matek dzieci neurotypowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Gosztyła, Tomasz
Trubiłowicz, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Kompetencje wychowawcze rodzica stają się szczególnie istotne w sytuacji, gdy wychowuje dziecko samotnie, ale także wtedy, kiedy rozwój dziecka jest niestandardowy. Podstawą tych kompetencji są właściwe postawy rodzicielskie. Celem badań była próba odpowiedzi na pytanie: czy postawy rodzicielskie samotnych matek dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu różnią się istotnie od postaw samotnych matek dzieci neurotypowych? W badaniu wzięło udział 51 matek dzieci z autyzmem oraz 32 matki dzieci o prawidłowym rozwoju. Zarówno w przypadku kobiet samodzielnie wychowujących dzieci ze spektrum autyzmu, jak i dzieci neurotypowe, ich postawy rodzicielskie charakteryzowały się niską autonomią i – równocześnie – wysoką niekonsekwencją. Ponadto, matki dzieci ze spektrum autyzmu cechowało nieco większe natężenie postawy ochraniającej oraz wymagającej. Stwierdzono także interesujące różnice dotyczące korelacji postaw rodzicielskich matek z obu grup z natężeniem określonych cech ich osobowości.
The parent’s upbringing competencies become particularly important when he or she is bringing up a child alone but also when the child’s development is nonstandard. The basis of these competencies is appropriate parental attitude. The aim of the study was to attempt to answer the question of whether or not parental attitudes of single mothers of children with autism spectrum disorders differ significantly from the attitudes of mothers of neurotypical children. The participants in the study were 51 mothers of children with autism and 32 mothers of children with normal development. Both in the case of single mothers bringing up children with autism spectrum disorders and in those bringing up neurotypical children, parental attitudes were characterized by autonomy and – at the same time – by high inconsistency. Moreover, mothers of children with autism spectrum disorders exhibited slightly higher intensity of protective–demanding attitude. The study also revealed interesting differences in the correlations of parental attitudes of mothers from both groups with the levels of particular personality traits.
Opis
Słowa kluczowe
postawy rodzicielskie , samotne rodzicielstwo , zaburzenie ze spektrum autyzmu , parental attitudes , single parenting , autism spectrum disorder
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 5 (2017), s. 169–180