A case study for the design and development of pedagogical awareness in the Teacher Training Master’s Degree: didactic strategies and methodology

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Soler Santaliestra, Juan Ramón
Soler Costa, Rebeca
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Roughly speaking, the European Higher Education Area introduced substantial changes in the structure and development of new curricula. Particularly, when assuming the teaching-learning processes in the Master’s Degree, special attention needs to be carried out to the students’ achievements. Since 2010, the Faculty of Education in the University of Zaragoza implemented the Master in Teacher Training for High School Teachers. One of the main aims is to provide students with the necessary pedagogical knowledge, strategies and procedures to be able to develop professionally. We want to accompany in students’ development, the acquisition of teaching techniques and methodologies, including methodology specific for age of youth, the teachers will be working with. This issue was showed in presented text. The authors pictured, among others, the methods, activities and objectives designed to help students achieve the learning outcomes in the Master’s compulsory Module entitled “Context of the Teaching Task”.
W zakresie Europejskiej Edukacji Wyższej zostały wprowadzone istotne zmiany, które wpłynęły na strukturę i rozwój nowej podstawy programowej. W szczególności w procesie kształcenia nauczycieli wyjątkową uwagę należy zwrócić na osiągnięcia studentów. Od 2010 roku Wydział Edukacji Uniwersytetu w Zaragozie wprowadził studia magisterskie dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Główną uwagę zwrócono na zapewnienie studentom niezbędnej pedagogicznej wiedzy oraz znajomość strategii i procedur pozwalających im na osiągnięcie profesjonalnego rozwoju. Chcemy wspomagać rozwój studentów, zdobywanie wiedzy na temat technik nauczania oraz metodologii, w tym metodologii specyficznej dla wieku młodzieży, z którą nauczyciele będą pracować. Kwestię tę przybliżono w prezentowanym tekście. Autorzy przedstawili m.in. metody, techniki i narzędzia przydatne studentom, którzy zdobywają wiedzę podczas obowiązkowych zajęć realizowanych w module zatytułowanym “Kontekst zadań nauczania”.
Opis
Słowa kluczowe
Master Degree , teaching-learning processes , learning outcomes , activities , students’ achievements , evaluation , studia magisterskie , proces kształcenia nauczycieli , rezultaty nauczania , techniki , osiągnięcia studentów , ewaluacja
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 5 (2017), s. 358–369