Polish Journal for Sustainable Development T. 21 cz. 2 (2017)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 19
 • Pozycja
  Projekt „Reach the sky” w ramach programu Erasmus +
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2017) Góra, Robert
  Świadomość społeczna o zagrożeniach płynących z szeroko rozumianego tzw. zanieczyszczenia światłem jest znikoma. Opisane podjęte liczne działania w I LO jak i szkołach partnerskich pokazują, w jaki sposób można w każdym środowisku zadbać o gwiaździste niebo. Sukces projektu „Reach the Sky” zawdzięczamy ogromnemu zainteresowaniu uczniów przedmiotami przyrodniczymi: fizyką, geografią, przyrodą i astronomią. Wszelkie działania projektowe odnoszą zamierzone rezultaty także przez to, iż w I LO została wprowadzona do siatki godzin jako przedmiot dodatkowy astronomia realizowana wg mojego programu autorskiego. O tym, że taki przedmiot jak astronomia jest potrzebny w szkołach świadczy chociażby to jak duże jest zainteresowanie i zaangażowanie uczniów na tych lekcjach jak i w całym projekcie „Reach the Sky”.
 • Pozycja
  Zewnętrzna reklama LED – nowa technologia i nowe zagrożenia
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2017) Zalesińska, Małgorzata
  Zastosowanie technologii LED w reklamie zewnętrznej otworzyło nowe możliwości oddziaływania na psychikę potencjalnych odbiorców. Często jednak sposób prezentowania treści reklamowych pozostawia wiele do życzenia, szczególnie po zapadnięciu zmroku, kiedy luminancje występujące w otoczeniu tych obiektów są wielokrotnie niższe, niż luminancje samych powierzchni ekranów. W artykule przedstawiono podstawowe rozwiązania technologiczne w zakresie wyświetlania obrazów na ekranach LED, pokazano atrakcyjność tego typu nośników z punktu widzenia właścicieli, określono podstawowe zagrożenia dla kierowców oraz przedyskutowano uciążliwość reklam dla okolicznych mieszkańców.
 • Pozycja
  Ukorzenianie sadzonek chryzantemy wielkokwiatowej z zastosowaniem diod elektroluminescencyjnych
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2017) Woźny, Anita; Rymarz, Dominika
  Doświetlanie upraw jest powszechnie wykorzystywane do poprawy plonowania i jakości roślin ozdobnych. Diody to obiecujące rozwiązania technologiczne, których liczne zalety przewyższają tradycyjnie stosowane lampy sodowe. W produkcji chryzantem szczególnie istotne jest pozyskanie prawidłowo wykształconych i dobrze ukorzenionych sadzonek. W całorocznej uprawie sterowanej konieczne jest doświetlanie sadzonek ukorzenianych od listopada do połowy lutego. W przeprowadzonym doświadczeniu badano możliwość zastosowania światła emitowanego przez diody w trakcie ukorzeniania sadzonek trzech odmian chryzantemy wielkokwiatowej. Wykazano, iż lampy do doświetlania roślin zbudowane w technologii LED mogą z powodzeniem zastąpić lampy sodowe (HPS) jako dodatkowe źródło światła na etapie ukorzeniania sadzonek. Mniejsze zużycie energii w porównaniu z konwencjonalnymi lampami sodowymi z pewnością zwiększy opłacalność całorocznej produkcji chryzantem.
 • Pozycja
  Blaski i cienie światła niebieskiego
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2017) Wolska, Agnieszka; Sawicki, Dariusz
  W widmie promieniowania widzialnego pasmo światła niebieskiego zawiera się w przedziale od ok. 440 nm do ok. 490 nm. Od ok. 2000 r. zaczęły pojawiać się doniesienia naukowe wykazujące na istotne znaczenie światła niebieskiego dla uprawy roślin, dla zdrowia człowieka i jego chronobiologii. Wykazano, że światło niebieskie może wpływać zarówno pozytywnie na stan zdrowia człowieka (leczenie zaburzeń snu i cyklu okołodobowego, poprawa sprawności psychofizycznej i czujności) jak i negatywnie (potencjalne uszkodzenie fotochemiczne siatkówki oka, rozwój nowotworów hormonozależnych). Artykuł przedstawia wybrane aspekty sposobu oddziaływania światła niebieskiego na organizm człowieka oraz skutków ekspozycji na to światło. Skutków zarówno pozytywnych jak i negatywnych.
 • Pozycja
  Wpływ właściwości odbiciowych podłoża na którym zainstalowano daną oprawę oświetleniową na względną wartość zanieczyszczenia jej otoczenia światłem
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie, 2017) Tabaka, Przemysław; Fryc, Irena
  Artykuł zawiera wyniki badań dotyczących efektu zanieczyszczenia otoczenia światłem. Przeanalizowany został wpływ zastosowanego typu oprawy oświetleniowej oraz rodzaju podłoża, na którym jest ona zainstalowana, na względne wartości natężenia oświetlenia nad daną lampą. W rozważaniach uwzględniono typowe, stosowane w oświetleniu terenów zewnętrznych, oprawy oświetleniowe umiejscowione na podłożu typu: trawa, gleba, beton, asfalt i śnieg. Założono, że oprawy te emitują jednakowy strumień świetlny. Obliczenia przeprowadzono wykorzystując program komputerowego wspomagania projektowania oświetlenia DIALux. Wykazano, że stopień zanieczyszczenia światłem otoczenia zależny nie tylko od krzywej światłości oprawy oświetleniowej, ale także od właściwości odbiciowych podłoża na którym umiejscowiono tę lampę.