Analiza porównawcza parametrów świetlnych źródeł Led oraz Oled w kontekście emisji promieniowania niebieskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Jakubowski, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
W artykule zaprezentowano analizy rozkładu widmowego promieniowania emitowanego przez diody LED oraz źródła światła wykonane w technologii OLED. Szczególną uwagę zwrócono na zawartość w ich promieniowaniu światła niebieskiego w zakresie od 380 nm 500 nm. W związku z tym, że za zastosowaniem danego źródła światła w konkretnej aplikacji, decydują głównie jego względy użytkowe, ekonomiczne oraz estetyczne, przeanalizowane zostały również takie parametry jak: skuteczność świetlna, wskaźnik oddawania barw oraz czas życia.
Amount of blue light in spectral radiation is an important aspect of today’s light sources. The article presents analysis of blue light content in spectral flux of LEDs and OLEDs. In fact, decision about light source selection is mostly driven by some additional factor, thus other parameters have been analyzed: luminous efficacy, color rendering index and lifetime.
Opis
Słowa kluczowe
zanieczyszczenie światłem niebieskim , LED , OLED , blue light pollution
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 21, cz. 2 (2017), s. 25–36