Projekt „Reach the sky” w ramach programu Erasmus +

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Góra, Robert
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Świadomość społeczna o zagrożeniach płynących z szeroko rozumianego tzw. zanieczyszczenia światłem jest znikoma. Opisane podjęte liczne działania w I LO jak i szkołach partnerskich pokazują, w jaki sposób można w każdym środowisku zadbać o gwiaździste niebo. Sukces projektu „Reach the Sky” zawdzięczamy ogromnemu zainteresowaniu uczniów przedmiotami przyrodniczymi: fizyką, geografią, przyrodą i astronomią. Wszelkie działania projektowe odnoszą zamierzone rezultaty także przez to, iż w I LO została wprowadzona do siatki godzin jako przedmiot dodatkowy astronomia realizowana wg mojego programu autorskiego. O tym, że taki przedmiot jak astronomia jest potrzebny w szkołach świadczy chociażby to jak duże jest zainteresowanie i zaangażowanie uczniów na tych lekcjach jak i w całym projekcie „Reach the Sky”.
Public awareness of the risks arising from broadly defined light pollution is low. Numerous actions taken by ILO as well as its partner schools show how you can take care of the starry sky in every environment. ‘Reach the Sky’ project was very successful which can be attributed to the great interest of our students in physics, geography, natural science and astronomy. Desired results are also achieved due to the fact that astronomy was introduced into the ILO’s curriculum as an extracurricular subject taught. The great interest and engagement of students in astronomy classes as well as in ‘Reach the Sky’ project show that the subject is really necessary in schools.
Opis
Słowa kluczowe
zanieczyszczenie światłem , Erasmus + , Reach the Sky , skala Bortle'a , skala Berry'ego , jasność graniczna , light pollution , Bortle Scale , Berry Scale , border brightness
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 21, cz. 2 (2017), s. 169–176