Aktywność sublimacyjna komety a jej widoczność na nocnym niebie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Gronkowski, Piotr
Wesołowski, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Praca przedstawia analizę aktywności sublimacyjnej hipotetycznej komety w funkcji jej odległości heliocentrycznej. W pracy pokazano, że zmiana jasności obiektu kometarnego dla ustalonej odległości heliocentrycznej zależy istotnie od zmiany wielkości tej części powierzchni jądra komety, która jest aktywna sublimacyjnie. Praca obejmuje również związaną z tym dyskusję na temat widoczności wybranych komet w zależności od stopnia zanieczyszczenia światłem nieba nocnego.
The paper presents an analysis of the sublimation activity of a hypothetical comet as a function of its heliocentric distance. The study shows that the change in brightness of the comet for a fixed heliocentric distance depends significantly on the change in the size of this part of the comet nucleus surface, which is sublimation active. The paper also includes the related discussion of visibility of the selected comets depending on the degree of light pollution of the night sky.
Opis
Słowa kluczowe
komety , komety z rodziny Jowisza , zanieczyszczenie światłem nieba nocnego , comets – Jupiter family comets , the light pollution of the night sky
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 21, cz. 2 (2017), s. 15–24