Ukorzenianie sadzonek chryzantemy wielkokwiatowej z zastosowaniem diod elektroluminescencyjnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Woźny, Anita
Rymarz, Dominika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Doświetlanie upraw jest powszechnie wykorzystywane do poprawy plonowania i jakości roślin ozdobnych. Diody to obiecujące rozwiązania technologiczne, których liczne zalety przewyższają tradycyjnie stosowane lampy sodowe. W produkcji chryzantem szczególnie istotne jest pozyskanie prawidłowo wykształconych i dobrze ukorzenionych sadzonek. W całorocznej uprawie sterowanej konieczne jest doświetlanie sadzonek ukorzenianych od listopada do połowy lutego. W przeprowadzonym doświadczeniu badano możliwość zastosowania światła emitowanego przez diody w trakcie ukorzeniania sadzonek trzech odmian chryzantemy wielkokwiatowej. Wykazano, iż lampy do doświetlania roślin zbudowane w technologii LED mogą z powodzeniem zastąpić lampy sodowe (HPS) jako dodatkowe źródło światła na etapie ukorzeniania sadzonek. Mniejsze zużycie energii w porównaniu z konwencjonalnymi lampami sodowymi z pewnością zwiększy opłacalność całorocznej produkcji chryzantem.
Supplementary lighting is commonly used to increase yield and quality of ornamental plants. Light – emitting diodes (LEDs) represent a promising technology for the greenhouse industry that has technical advantages over traditional sodium lamps. In the production of chrysanthemums it is particularly important to have properly developed and well-rooted cuttings. In year – round controlled cultivation of chrysanthemums it is necessary to use supplementary lighting from November to mid-February. The possibility of application of LED during the rooting of two cultivars of chrysanthemums was investigated. Our data suggest that LEDs are suitable replacements for HPS lamps as supplemental light sources during the cuttings rooting. Lower energy consumption compared to conventional sodium lamps will increase the profitability of year – round controlled production of chrysanthemums.
Opis
Słowa kluczowe
doświetlanie , ukorzenianie , diody , lampy sodowe , sadzonki , supplementary lighting , rooting , light-emitting diodes (LEDs) , sodium lamps (HPS) , cuttings
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 21, cz. 2 (2017), s. 153–160