Zaburzenia snu związane z nadmierną ekspozycją na światło

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Orzeł-Gryglewska, Jolanta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Sztuczne światło zakłócające okres nocnego mroku wpływa niekorzystnie na sen. Szczególnie destrukcyjnie działa wieczorne naświetlanie światłem niebieskim. Jedną z przyczyn tych zaburzeń jest blokowanie wydzielania melatoniny, która wspomaga prawidłowy przebieg snu. Niewłaściwe wieczorne oświetlenie pomieszczeń opóźnia zasypianie oraz pojawianie się 2. i 3. stadium snu NREM. Po wieczornym 2-godzinnym naświetlaniu zmniejsza się gęstość mocy fal wolnych w zapisie EEG podczas snu głębokiego. Spanie w oświetlonym pomieszczeniu prowadzi również do spłycenia snu. Regularne opóźnienie pory zasypiania w warunkach niewłaściwego oświetlenia oraz spłycanie snu zmniejsza ilość snu całonocnego i prowadzi do deprywacji snu, której konsekwencje ponosi cały organizm.
Artificial light disturbing period of nocturnal darkness has a negative impact on sleep. A particularly devastating impact on the natural rhythm of sleep and wakefulness is an evening illumination with the blue light. One of the causes of these disorders is blocking the secretion of melatonin, which supports the normal course of sleep. Inadequate lighting of living areas causes a significant increase in sleep onset latency and the latency of stage 2nd and 3rd of NREM sleep. After the evening 2-hour blue light application the power density of the EEG slow waves in deep sleep and the power of the waves of 2-4 Hz were reduced in the first cycle of sleep. Sleeping in an illuminated bedroom leads to the shallow sleep, too. Regular delay of sleep onset caused by an improper lighting and a lower depth of sleep reduces the amount of nightlong sleep and is one of the types of sleep deprivation, the consequences of which shall be borne by the whole body.
Opis
Słowa kluczowe
sztuczne światło , zanieczyszczenie świetlne , sen , melatonina , deprywacja snu , artificial light , light pollution , sleep , melatonin , sleep deprivation
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 21, cz. 2 (2017), s. 91–100