Wpływ właściwości odbiciowych podłoża na którym zainstalowano daną oprawę oświetleniową na względną wartość zanieczyszczenia jej otoczenia światłem

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Tabaka, Przemysław
Fryc, Irena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Artykuł zawiera wyniki badań dotyczących efektu zanieczyszczenia otoczenia światłem. Przeanalizowany został wpływ zastosowanego typu oprawy oświetleniowej oraz rodzaju podłoża, na którym jest ona zainstalowana, na względne wartości natężenia oświetlenia nad daną lampą. W rozważaniach uwzględniono typowe, stosowane w oświetleniu terenów zewnętrznych, oprawy oświetleniowe umiejscowione na podłożu typu: trawa, gleba, beton, asfalt i śnieg. Założono, że oprawy te emitują jednakowy strumień świetlny. Obliczenia przeprowadzono wykorzystując program komputerowego wspomagania projektowania oświetlenia DIALux. Wykazano, że stopień zanieczyszczenia światłem otoczenia zależny nie tylko od krzywej światłości oprawy oświetleniowej, ale także od właściwości odbiciowych podłoża na którym umiejscowiono tę lampę.
The article contains the research results on light pollution relative values. The effect of used luminaire type was analyzed and the kind of ground on which the lamp was installed. Calculations were performed by using professional computer-aided lighting design software DIALux. A number of typical outdoor lighting fixtures were taken into account. These lamps were placed on a grass, soil, concrete, asphalt and snow ground. It was assumed that these luminaires emit the same value of luminous flux. It has been shown that the degree of light pollutions dependent not only on the intensity curve of given luminaire but also on the reflective properties of the ground under the lamp.
Opis
Słowa kluczowe
zanieczyszczenie światłem , oprawa oświetleniowa , całkowity współczynnik odbicia , light pollution , luminaire , reflectance
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 21, cz. 2 (2017), s. 137–144