Znaczenie odpowiedniego źródła światła w różnych subpopulacjach. Osoby starsze

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Łaszewska, Kamila
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Korzystanie z właściwego źródła światła sztucznego o spektrum bezpiecznym dla aparatu widzenia może wspomóc przezwyciężenie ograniczeń wynikających ze starzenia się oka, gdy do siatkówki dociera światło o znacznie niższym poziome natężenia. Najważniejszy zewnętrzny synchronizator rytmów okołodobowych, jakim jest zmiana światło-ciemność, odgrywa znamienną rolę dla osób starszych. Ma on znaczenie w wielu funkcjach ludzkiego organizmu: synchronizacja rytmu biologicznego z 24-godzinnym dniem solarnym, polepszenie jakości snu, obniżenie poziomu senności i zmęczenia, koordynacja ruchowa w prewencji upadków, polepszenie funkcji poznawczych oraz zapobieganie pojawianiu się agresji. Opracowanie odpowiedniego źródła światła sztucznego stanowi zatem ważkie zagadnienie dla polskiego społeczeństwa, w którym liczba osób starszych sukcesywnie wzrasta.
The use of a proper artificial light source with the safe for the human’s eye spectrum, may support overcoming the limitations of an aging eye, where reduced amount of light reaches the retina. The most important synchronizer of circadian rhythms: the light-dark changes plays the key role for older adults. The light-dark changes plays an important part in many crucial functions of human organisms: they maintain our body rhythms with the 24-hr solar day, improve sleep quality, reduce sleepiness and fatigue level, increase postural stability and reduce falls risk, improve cognitive functions and reduce aggression risks. The preparation of appropriate artificial light source for older adults is an essential issue for the Polish and other populations, where the amount of older people increases rapidly in nowadays.
Opis
Słowa kluczowe
osoby starsze , demencja , choroba Alzheimera , światło , siatkówka , domy spokojnej starości , older adults , dementia , Alzheimer’s disease light , retina , assisted living facilities
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 21, cz. 2 (2017), s. 83–90