Penetracja światłem obiektu iluminowanego w kontekście polskich wymagań normatywnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Skarżyński, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Celem referatu jest zdefiniowanie oraz określenie, na postawie pomiarów, ilościowego charakteru nowego parametru – strumienia penetrującego. Ponadto wyniki pomiarów terenowych oraz prostych symulacji komputerowych zostały odniesione do obowiązujących w Polsce wymagań normatywnych i skomentowane z punktu widzenia osoby zajmującej się projektowaniem oświetlenia. Obiekt, który posłużył za przedmiot badań to Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie.
The main aim of this paper is to define the quantitative nature of a new parameter which is called penetrating luminous flux. It is made by the measurement of illuminance on the windows of an actual floodlit object. Additionally, the results of field measurements and simple computer simulations are compared with the valid requirements of the Polish standard connected with light trespass and the light pollution. The results are also carefully commented upon from the point of view of the lighting designer. The object which forms the basis of the analysis in this paper is the Centre for Foreign Mission Veterans in Warsaw.
Opis
Słowa kluczowe
technika świetlna , iluminacja obiektów , zanieczyszczenie środowiska światłem , światło intruzyjne , światło przeszkadzające , lighting technology , floodlighting , light pollution , obtrusive light , light trespass
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 21, cz. 2 (2017), s. 107–116