Kultura - Przemiany - Edukacja T. 7 (2019)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 14
 • Pozycja
  Technology of creating an adaptive individual scenario of the graduate student’s educational activity
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Yelnykova, Halyna; Yeromenko, Olha
  The article, based on the technology development algorithm, represents the technology of creating an adaptive individual scenario of the graduate student’s educational activity. The components of adaptive technology have been identified: conceptual, content, procedural-adaptive, resulting. The focus is on the fact that the technology is based on an adaptive approach, the main provisions of which are the concept of directed self-organization, mutual harmonization of diverse impacts on a dialogic basis, self-development, which helps to achieve a common goal in view of external environment requirements and the balance of interests of educational process participants.The step-by-step strategy of the adaptive educational activity of a graduate student includes a detailed plan of action for the period of training and is implemented through a set of multilevel specific tools, the components of which are given in the article. Furthermore, there have been identified the basic ways of organizing the adaptive activity of graduate students and teachers (technologies, methods, techniques, forms), which are carried out in stages of learning.
 • Pozycja
  Harmonization of pedagogical theory and methodological knowledge as an important constituent of qualitative professional training of future teachers
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Bilyakovska, Olha
  The article deals with key issues of teacher training in the context of harmonizing methodological and pedagogical knowledge. In the process of training future teachers, it is important to unite knowledge in various disciplines in order to study material in complex and from different angles and to apply the gained knowledge in practice successfully. It is noted that one needs to care about building necessary knowledge, skills and abilities not only in major disciplines but also in a range of psychological and pedagogical courses for qualitative training of future teachers who will be successful in their profession.
 • Pozycja
  Osobowość nauczyciela akademickiego w warunkach integracji przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Kozłowska, Iryna; Zajaczkiwska, Nadia; Kozłowski, Jurij
  Problem rozwoju osobowości nauczyciela akademickiego w kontekście jego działalności zawodowej staje się coraz bardziej aktualny w warunkach współczesnego społeczeństwa. Duża ilość komputerów, rozpowszechnianie nauki na odległość oraz tworzenie wirtualnych przestrzeni edukacyjnych w instytucjach oświatowych – to wszystko wymaga większej uwagi, zmusza do realizacji działań zapobiegających zanikowi bezpośredniej komunikacji studenta z wykładowcą. Dlatego nauczyciel akademicki musi być osobą wszechstronnie rozwiniętą. Integralny rozwój osobowości stanowi podstawę przygotowania nauczyciela akademickiego oraz harmonizacji wszystkich aspektów jego działalności. Konieczne jest zatem stworzenie kompleksowej charakterystyki nauczyciela akademickiego jako wykładowcy-praktyka, wykładowcy-badacza i naukowca uczelni specjalizującej się w określonej dziedzinie nauki. Gotowość do prowadzenia działalności zawodowej to swego rodzaju system charakteryzujący się odpowiednimi wskaźnikami, które w kompleksowym ujęciu pozwalają uzyskać informację o rzeczywistym poziomie pracy nauczyciela. Wskaźniki stanowiące ilościową charakterystykę osobowości odgrywają ważną rolę w porównaniu wyników działalności zawodowej katedr i innych jednostek strukturalnych uczelni. Podkreślić należy, że odpowiednie kształcenie sprzyja rozwojowi możliwości nauczyciela akademickiego.
 • Pozycja
  An interpretative research in the didactic process: critical discourse analysis
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Lafarga Ostáriz, Pablo; Soler Costa, Rebeca
  Roughly speaking, the didactic interaction assumed in any teaching-learning process necessarily needs an internal comprehension and decoding process by the students. Particularly, whenever a teacher develops any teaching process he/she establishes a channel, a code, a system that makes possible communication. In this sense, the language used in the didactic processes is relevant to be analysed as far as it highly contributes to the students’ learning process and enhance to achieve quality and effectiveness. More precisely, the study of language and variety of speech used in education is an area that has aroused great interest and has continued to be studied since the mid twentieth century. In this research we will examine the current theoretical framework and the findings of relevant authors to keep on with the analysis of the language of didactic interaction. Thus, we will restrict our attention to general uses rather than on the analysis of the different linguistic levels. In this paper we will analyse how we use language when teaching, what meanings we convey and how communication is reached in the didactic interaction process.
 • Pozycja
  Motywacja a proces uczenia się
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Chodkowski, Zbigniew
  Motywacja jest siłą napędową dla człowieka w zakresie osiągania jakichkolwiek sukcesów w edukacji, a to oznacza, że motywy towarzyszą uczeniu i wywierają wpływ na efekty kształcenia. Autor przybliża teoretyczne rozważania na temat motywacji i procesu uczenia się człowieka. Pierwsza część artykułu koncentruje się na charakterystyce i rodzajach uczenia się. Następnie przedstawione są najważniejsze teorie uczenia się, natomiast druga część artykułu skupia się na wyjaśnieniu motywacji, a w dalszej kolejności przedstawia różne teorie motywacji. Ostatnia część poświęcona jest tym czynnikom, które zakłócają, a nawet mogą zagrażać prawidłowej motywacji.