An interpretative research in the didactic process: critical discourse analysis

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Lafarga Ostáriz, Pablo
Soler Costa, Rebeca
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Roughly speaking, the didactic interaction assumed in any teaching-learning process necessarily needs an internal comprehension and decoding process by the students. Particularly, whenever a teacher develops any teaching process he/she establishes a channel, a code, a system that makes possible communication. In this sense, the language used in the didactic processes is relevant to be analysed as far as it highly contributes to the students’ learning process and enhance to achieve quality and effectiveness. More precisely, the study of language and variety of speech used in education is an area that has aroused great interest and has continued to be studied since the mid twentieth century. In this research we will examine the current theoretical framework and the findings of relevant authors to keep on with the analysis of the language of didactic interaction. Thus, we will restrict our attention to general uses rather than on the analysis of the different linguistic levels. In this paper we will analyse how we use language when teaching, what meanings we convey and how communication is reached in the didactic interaction process.
Interakcje dydaktyczne podejmowane w każdym procesie nauczania-uczenia się wymagają od ucznia wewnętrznego rozumienia i umiejętności dekodowania. Gdy nauczyciel rozpoczyna proces nauczania, tworzy swego rodzaju kanał, kod, system, który sprawia, że komunikacja jest możliwa. Język używany w procesie dydaktycznym należy analizować, ponieważ wpływa on na ten proces, wzmacnia osiąganą jakość i efektywność. Język oraz różnorodność mowy używanej w edukacji są zagadnieniami, które wzbudzają duże zainteresowanie, a prace nad ich poznaniem trwają od połowy XX w. W pracy zaprezentowano obecne ramy teoretyczne i istotne odkrycia badaczy, aby następnie przeprowadzić analizę języka w interakcjach dydaktycznych. Większą uwagę skupiono na ogólnym użyciu języka niż na analizie różnych poziomów językowych. Autorzy pokazali, w jaki sposób używany jest język podczas nauczania, jaka jest jego rola i jak realizować komunikację w procesie dydaktycznym.
Opis
Słowa kluczowe
teaching process , critical discourse analysis , syllabus design , classroom language , didactic interaction , school organization , proces nauczania , krytyczna analiza dyskursu , projektowanie sylabusa , język klasy szkolnej , interakcje dydaktyczne , organizacja szkoły
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 7 (2019), s. 151–159