School culture and school effectiveness: cooperation with environment as a leading way of learning

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Soler Costa, Rebeca
Lafarga Ostáriz, Pablo
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
In any academic institution two action levels with regards to school organization can be found. On the one hand, the macro-political level basically concerned with educative legislation and how these rule educative institutions. On the other hand, the micro-political level concerning school priorities. Along this book chapter we will provide a research based on how the macro and the micro political levels should handle together. Hence, we will basically provide an updated theoretical framework focusing on the most relevant trends. Moreover, we will keep on with a deep analysis of how stakeholders and active agents promote and develop curricular prescriptions. Finally, we will analyze and discuss how far the implementation of educative principles contributes to enhance the students’ interests and assumes their needs for a better teaching-learning process.
W każdej instytucji akademickiej można znaleźć dwa poziomy pracy nad organizacją szkoły. Jest to poziom makropolityki skupiony na legislacji edukacyjnej i jej wdrażaniu w instytucjach edukacyjnych, a także poziom mikropolityki i priorytetów szkolnych. W pracy zaprezentowano badania dotyczące współdziałania makro- i mikropolityki. Autorzy przedstawili zaktualizowane ramy teoretyczne dotyczące najistotniejszych trendów. Ponadto ukazano promocję i rozwój programów nauczania poprzez wykorzystanie interesariuszy i aktywistów. Przeprowadzono analizę i dyskusję dotyczącą implementacji zasad edukacyjnych przyczyniających się do rozszerzenia zainteresowań uczniów oraz realizowania ich potrzeb w procesie nauczania – uczenia się.
Opis
Słowa kluczowe
school organization , national guidelines , educative legislation , macro and micro-political levels , teacher training , organizacja szkoły , wytyczne państwowe , legislacja edukacyjna , poziomy makro- i mikropolityki , szkolenie nauczycieli
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 7 (2019), s. 113–121