Harmonization of pedagogical theory and methodological knowledge as an important constituent of qualitative professional training of future teachers

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Bilyakovska, Olha
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article deals with key issues of teacher training in the context of harmonizing methodological and pedagogical knowledge. In the process of training future teachers, it is important to unite knowledge in various disciplines in order to study material in complex and from different angles and to apply the gained knowledge in practice successfully. It is noted that one needs to care about building necessary knowledge, skills and abilities not only in major disciplines but also in a range of psychological and pedagogical courses for qualitative training of future teachers who will be successful in their profession.
W artykule zostały przeanalizowane główne problemy związane z przygotowaniem przyszłych nauczycieli w kontekście harmonizacji wiedzy metodycznej i pedagogicznej. W procesie kształcenia przyszłych nauczycieli ważne jest połączenie w całość wiedzy z różnych przedmiotów nauczania w celu jednolitego i wielostronnego poznania materiału i skutecznego wykorzystania otrzymanej wiedzy w praktyce. Zwrócono uwagę na to, że aby jakościowo przygotować przyszłych nauczycieli, którzy będą mogli skutecznie wykonywać funkcje zawodowe, trzeba zadbać o kształtowanie u nich niezbędnej wiedzy oraz umiejętności nie tylko z dyscyplin przedmiotu, ale również z szeregu przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych.
Opis
Słowa kluczowe
professional training , methodological training , pedagogical knowledge , teacher practice , kształcenie zawodowe , kształcenie metodyczne , wiedza pedagogiczna , praktyka pedagogiczna
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 7 (2019), s. 174–183