Motywacja a proces uczenia się

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Chodkowski, Zbigniew
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Motywacja jest siłą napędową dla człowieka w zakresie osiągania jakichkolwiek sukcesów w edukacji, a to oznacza, że motywy towarzyszą uczeniu i wywierają wpływ na efekty kształcenia. Autor przybliża teoretyczne rozważania na temat motywacji i procesu uczenia się człowieka. Pierwsza część artykułu koncentruje się na charakterystyce i rodzajach uczenia się. Następnie przedstawione są najważniejsze teorie uczenia się, natomiast druga część artykułu skupia się na wyjaśnieniu motywacji, a w dalszej kolejności przedstawia różne teorie motywacji. Ostatnia część poświęcona jest tym czynnikom, które zakłócają, a nawet mogą zagrażać prawidłowej motywacji.
Motivation is a driving force for people in achieving any success in their education, and this means that the motives accompany learning and have an impact on learning results. The author introduces theoretical considerations on motivation and the human learning process. The first part of the article focuses on the characteristics and types of learning. Then the author presents the most important learning theories. But the second part of the article focuses on explaining motivation and then the author presents various theories of motivation. The last part is devoted to those factors that disturb and may even threaten the correct motivation.
Opis
Słowa kluczowe
człowiek , motywacja , teorie uczenia się , edukacja , human , motivation , theories of learning , education
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 7 (2019), s. 137–150