Indoctrination and control: education in the Spanish Franco Regime

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Mauri Medrano, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
During the dictatorship, the educational policies that were carried out had the aim to inculcate some values and concrete knowledge’s that looked for the indoctrination of the childhood. This study tries to understand what are the effects of the series of mechanisms started in youth- if they achieved the aim. Francoism, through the Youth Front, controlled the day to day school, politicizing all daily school activities. Dictatorship use education as a weapon of political education.
W czasach dyktatury celem polityki edukacyjnej było wpajanie wartości i konkretnej wiedzy, która w istocie była indoktrynacją. W pracy podjęto próbę zrozumienia, jakie następstwa przyniosły mechanizmy zapoczątkowane w czasach młodości, czy spełniły swoją rolę. Reżim Franco, poprzez Front Młodzieżowy, kontrolował codzienność szkolną i upolityczniał szkolne aktywności. Dyktatura używa jako broni edukacji upolitycznionej.
Opis
Słowa kluczowe
political education , dictatorship , childhood , Spanish Franco Regime , polityka edukacyjna , dyktatura , dzieciństwo , Państwo Hiszpańskie
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 7 (2019), s. 59–66