Repozytorium UR

Tematy i Konteksty

DSpace Repository

Tematy i Konteksty

 

"Tematy i Konteksty" to czasopismo o nowym tytule, ale długiej tradycji. Stanowi kontynuację periodyku "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury" (wcześniej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie), na którego łamach ukazywały się prace historycznoliterackie przedstawicieli rzeszowskiego środowiska polonistycznego. Po latach funkcjonowania jako środowiskowy periodyk naukowy "Zeszyty Naukowe UR. Seria Filologiczna. Historia Literatury" zmieniają tytuł, a także znacznie rozszerzają swoją formułę tematyczną. Zamierzamy tworzyć pismo naukowe o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, które będzie podejmowało najważniejsze tematy wiedzy o literaturze oraz uczestniczyło w kluczowych debatach współczesnej humanistyki. W centrum zainteresowania pozostawiamy jednak dzieło literackie: jego topikę oraz poetykę, jego uwikłanie w różnorodne konteksty oraz wielorakie zależności instytucjonalne. Chcemy badać te zagadnienia przy użyciu różnorodnych metodologii i ukazywać je przez pryzmat odmiennych wrażliwości. Te właśnie zamierzenia staraliśmy się wpisać w nowy tytuł pisma: "Tematy i Konteksty". Proponowana przez nas formuła obejmuje zarówno historię, jak i teorię (a raczej teorie) oraz antropologię literatury, jednym słowem - szeroko pojęte literaturoznawstwo. Pragniemy też na bieżąco śledzić naukowe nowości wydawnicze oraz dokumentować ważne inicjatywy polonistyczne w kraju i za granicą. Pozostajemy wierni akademickiej formule pisma, choć zamierzamy dbać o to, by sięgali po nie badacze różnych pokoleń i odmiennych specjalności naukowych, a obok nich - nieprofesjonalni entuzjaści literatury. Poszczególne numery "Tematów i Kontekstów" będą miały charakter monograficzny, a do ich współtworzenia zapraszamy literaturoznawców, przedstawicieli innych dziedzin humanistyki oraz pisarzy i krytyków literackich. Dla ułatwienia kontaktu będziemy ogłaszać zapowiedzi tematów najbliższych numerów na stronie internetowej. Strona www: http://ifp.univ.rzeszow.pl/tematy_i_konteksty/index.php

Collections in this community

Recent Submissions

 • Pasterski, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  This article presents report from the meeting promoting the monograph „Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich edited by Wojciech Ligęza and Jolanta Pasterska. The book promotion ...
 • Jamrozek-Sowa, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Zofia Romanowiczowa (1922-2010) was a Polish writer and culture promotor, living in France. The devoted to her monograph authored by Arkadiusz Morawiec is of documentary nature. The book consists of three parts: a biographical ...
 • Mazur, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The text is a review of the book by Gustaw Ostasz, entitled „Śladami poezji czystej” (“Retracing Pure Poetry”) and presenting considerations on the relationship between poetry and non-poetry. According to the reviewer the ...
 • Wilk-Krzyżowska, Emilia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Publication of “Prose: shapes and patterns” depicts the author Jerzy Jarzębski as a tailor, showing literary shapes and patterns (forms) of works, thus creating his own literary map of Polish literature in the 20th and ...
 • Tański, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  There are a few reasons why a song, in its broad sense, is not the main focus of the present study, but its variety – a particular attention is devoted to the genre of the so-called rock music. Firstly, in my opinion, this ...
 • Kowalcze, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The present paper aims at interpreting the novel “The Magus” by John Fowles within the framework of the Gothic genre. The argument shall be founded on a close analysis of chosen characteristics of the Gothic convention ...
 • Socha, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Zbiór opowiadań „Demoniczne kobiety” to jedno z nielicznych do tej pory dostępnych polskiemu czytelnikowi dzieł Leopolda von Sacher-Masocha. Ten austriacki pisarz, którego znakomita część literackiego – nietłumaczonego ...
 • Gadamska-Serafin, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  As a consequence of being an Algerian leader in the struggle of the independence movement and anti-colonial war against France during the 19th century, Emir Abd el-Kader spent 5 years in a French prison. Later he visited ...
 • Dworak, Anna Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The subject of this article is the problem of the imagined geography of the nineteenth century Europe in the Polish writing under the partitions in the period between uprisings. A distinction on the Europe of places and ...
 • Skorupa, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  This article is devoted to the analysis and interpretation of the sense of touch in the early novel “The Virtuous” by Eliza Orzeszkowa. Touch is used in emotional or intentional tones, and in its character is the force of ...
 • Braun, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Spośród wielu artystów, którzy zakładali fundamenty, a następnie budowali wielki gmach nowoczesnego teatru polskiego, historia wyróżniła trzy wielkie postaci. Stanisław Wyspiański, związany z modernizmem, przez wielu zwany ...
 • Carls, Alice-Catherine; Carls, Stephen D. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  “Europe from War to War, 1914–1945” started as an attempt to document topics left blank in most textbooks dealing with twentieth century Europe. It ended up being a thoroughly researched, comprehensive study of the first ...
 • Pachocki, Dariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Edward Stachura spent three years of his life in Lublin. He enrolled at the Catholic University of Lublin in 1957, majoring in French Philology. In 1960 he moved to Warsaw and started coressodnance to Maria Bechczyc-Rudnicka ...
 • Kowalczykowa, Alina; Stanisz, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The text presents 16 letters written by Zygmunt Mycielski during the period of 1960–1986 and addressed to Stanisław Lorentz . The letters provide a testimony of long-lasting acquaintanceship of the prominent intellectuals. ...
 • Zahaczewska, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The article presents the profile of one of the forgotten and underestimated writers of Polish emigration after 1939 – Wojciech Gniatczyński. The intricate history of his life is the story of a man marked by the stigma of ...
 • Osiński, Jakub (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The paper is devoted to the one and only drama of Kazimierz Wierzyński (1894–1969) ‘Comrade October’, written in 1950, and released only in 1992. Its aim is to explain why it was not published immediately after the writing. ...
 • Adamczyk, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The quarterly “Tematy”, edited by Paweł Mayewski, was published in the years 1961–1969. In 32 issues the editors published reprints of essayistic texts from elite American magazines, presenting works in the field of ...
 • Moczkodan, Rafał (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Transgenerational conflicts, complaints of the representatives of the older generation on the younger one, objections put forward by the latter to the former are phenomena equally common and, one may say, everlasting (even ...
 • Szawerna-Dyrszka, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The article describes the Vilniusian paper dedicated to art and culture called “Comoedia”. Until now, this monthly magazine has been described as a theatrical paper between 1938-1939. The author of the paper justifies the ...
 • Wiecheć, Karolina; Tenderowicz, Jowita (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The article concerns the roles played by quotations and short literary forms in the process of popularizing literature through social media. Its main purpose is to review the most popular websites in Poland and the phenomena ...

View more