Tematy i Konteksty 7(12) 2017

Pogranicza jako przestrzenie... konfliktów: zło konieczne?

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 43
 • Pozycja
  Pochwała Jubileuszu. O świętowaniu dwudziestopięciolecia Zakładu Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia w Uniwersytecie Rzeszowskim
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Trościński, Grzegorz
  The subject of the report is the jubilee of the 25th anniversary of the Department of Old Polish Literature and the Literature of Polish Enlightenment at the University of Rzeszow. The celebration took place on 14th December 2016. It gathered the authorities of the Rzeszow University, the Institute of Polish Philology, the employees of the Department and numerous guests from other scientific units of the Faculty. During the meeting occasional publication entitled „Staropolskie i oświeceniowe tematy i preteksty” (Old-Polish and Enlightenment topics and pretexts). It is filled with the present employees’ of the Department works and the jubilee presentation of its output and the output of people constituting the Department in the past and at present. An occasional lecture was delivered by Professor Jerzy Jarzębski.
 • Pozycja
  Konferencja naukowa „Jesteśmy wszędzie i nigdzie”. Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Pasterski, Janusz
  This outline is a report from the Polish Scientific Conference „Jesteśmy wszędzie i nigdzie”. Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy („We are everywhene and nowhere”. Literary, trnaslating, critical and scientific output of Andrzej Busza) which took place in Rzeszow on 3-4 November 2016. The aim of the conference was reflection on the literary but also translating, critical and scientific output of Andrzej Busza, an emigrant Polish poet connected with the London group “Continents”, a retired English professor at the University of British Columbia in Vancouver, an expert in the output of Joseph Conrad, residing for many years in Canada. Among the topics discussed by the researchers there were, among others, issues of literary tradition, individual poetic style, problems and autobiography.
 • Pozycja
  W kręgu twórczości Anny Frajlich, czyli o Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich (i nie tylko…)
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Pasterska, Jolanta
  On October 24-25, 2016 the University of Rzeszów hosted the International Conference “Here I am / I inhabit my own life”. Poetry, prose and epistolary writings of Anna Frajlich, whose honored guest was famous Polish poet, writer, essayist, editor, lecturer of Polish language and literature at Columbia University in New York City. The aim of meeting was to describe Frajlich’s individual poetics, discuss her place in literary tradition, analyze a variety of her styles, motives, topics and toposes used. The speakers were also interested in the biography of the poet perceived in the contexts of such cultural and methodological notions as identity, emigration, alienation or re-rooting. The conference was organized by Institute of Polish Philology of the University of Rzeszów, Department of Theory and Anthropology of Literature, Workshop of Research and Record of Literary Culture, and Polish Philology Faculty of Jagiellonian University in Kraków.
 • Pozycja
  Dekonstrukcja stereotypu a zrozumienie obcości
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Pokrywka, Rafał
  The article is a review of the book „Deutschland- und Polenbilder in der Literatur nach 1989” edited by Carsten Gansel and Monika Wolting. In the first part four main assumptions of the volume are described: 1. The presentation of historic transformations in literary texts, 2. The provocative potential of literary texts, 3. The construction of identity in narratives, 4. The construction of symbolic spaces in literary texts. According to these categories the papers of the volumes are examined. Their coherence with the main idea of the volume as well as their methodological foundation are the evaluating criteria of the review.
 • Pozycja
  Tęskniąc za wielogłosowością. Agnieszki Nęckiej rozpoznania „literatury nowej i najnowszej”
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017) Pasterska, Jolanta
  The review applies diagnosis of new Polish literature made by the critic and literary scholar Agnieszka Nęcka. Discussed topics of artistic innovations, polyphony and relation to reality.