Tematy i Konteksty

"Tematy i Konteksty" to czasopismo o nowym tytule, ale długiej tradycji. Stanowi kontynuację periodyku "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury" (wcześniej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie), na którego łamach ukazywały się prace historycznoliterackie przedstawicieli rzeszowskiego środowiska polonistycznego. Po latach funkcjonowania jako środowiskowy periodyk naukowy "Zeszyty Naukowe UR. Seria Filologiczna. Historia Literatury" zmieniają tytuł, a także znacznie rozszerzają swoją formułę tematyczną. Zamierzamy tworzyć pismo naukowe o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, które będzie podejmowało najważniejsze tematy wiedzy o literaturze oraz uczestniczyło w kluczowych debatach współczesnej humanistyki. W centrum zainteresowania pozostawiamy jednak dzieło literackie: jego topikę oraz poetykę, jego uwikłanie w różnorodne konteksty oraz wielorakie zależności instytucjonalne. Chcemy badać te zagadnienia przy użyciu różnorodnych metodologii i ukazywać je przez pryzmat odmiennych wrażliwości. Te właśnie zamierzenia staraliśmy się wpisać w nowy tytuł pisma: "Tematy i Konteksty". Proponowana przez nas formuła obejmuje zarówno historię, jak i teorię (a raczej teorie) oraz antropologię literatury, jednym słowem - szeroko pojęte literaturoznawstwo. Pragniemy też na bieżąco śledzić naukowe nowości wydawnicze oraz dokumentować ważne inicjatywy polonistyczne w kraju i za granicą. Pozostajemy wierni akademickiej formule pisma, choć zamierzamy dbać o to, by sięgali po nie badacze różnych pokoleń i odmiennych specjalności naukowych, a obok nich - nieprofesjonalni entuzjaści literatury. Poszczególne numery "Tematów i Kontekstów" będą miały charakter monograficzny, a do ich współtworzenia zapraszamy literaturoznawców, przedstawicieli innych dziedzin humanistyki oraz pisarzy i krytyków literackich. Dla ułatwienia kontaktu będziemy ogłaszać zapowiedzi tematów najbliższych numerów na stronie internetowej. Strona www: http://ifp.univ.rzeszow.pl/tematy_i_konteksty/index.php

Przeglądaj

Kolekcje tego Zbioru

Aktualnie wyświetlane 1 - 10 z 14