Repozytorium UR

Edukacja – Technika – Informatyka

DSpace Repository

Edukacja – Technika – Informatyka

 

Redaktorzy czasopisma naukowego „Edukacja – Technika – Informatyka” stawiają sobie za cel prowadzenie szerokiej dyskusji nad podstawowymi problemami edukacji formalnej i nieformalnej w polskich i zagranicznych systemach edukacyjnych. Szczególnie pragniemy zwrócić uwagę na pedagogiczne konsekwencje wynikające z pojawiających się ciągle nowych kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Czasopismo ukazuje się w postaci czterech numerów w roku.

Collections in this community

Recent Submissions

View more