Repozytorium UR

Edukacja – Technika – Informatyka

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Edukacja – Technika – Informatyka

Przeglądaj według

 

Redaktorzy czasopisma naukowego „Edukacja – Technika – Informatyka” stawiają sobie za cel prowadzenie szerokiej dyskusji nad podstawowymi problemami edukacji formalnej i nieformalnej w polskich i zagranicznych systemach edukacyjnych. Szczególnie pragniemy zwrócić uwagę na pedagogiczne konsekwencje wynikające z pojawiających się ciągle nowych kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Czasopismo ukazuje się w postaci czterech numerów w roku.

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

Zobacz więcej