Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(28)2019

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 46
 • Pozycja
  Aktywność pracy mózgu w procesie dydaktycznym w ujęciu badań elektroencefalograficznych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Prauzner, Tomasz; Prauzner, Małgorzata; Prauzner, Kacper
  W artykule przedstawiono wyniki badań encefalograficznych w zakresie aktywności pracy mózgu podczas procesu dydaktycznego. Głównym celem badań jest analiza aktywności poznawczej podczas uczenia się z wykorzystaniem symulacji komputerowych w kształceniu technicznym. Porównano aktywność poznawczą z uwzględnieniem wybranych czynników zakłócających w trakcie pracy ucznia na podstawie obserwacji częstotliwości fal pracy mózgu w badaniach QEEG.
 • Pozycja
  Możliwości zastosowania oprogramowania Scilab do projektowania i modelowania sieci komputerowych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Paszkiewicz, Andrzej; Węgrzyn, Jan; Pękala, Robert
  W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania środowiska open source Scilab do projektowania oraz modelowania sieci komputerowych. Środowisko to może być alternatywą dla komercyjnych rozwiązań w zakresie symulacji protokołów i algorytmów wykorzystywanych w sieciach komputerowych.
 • Pozycja
  Zastosowanie gier komputerowych w procesie poszerzania umiejętności programistycznych wśród dzieci i młodzieży
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Gospodarek, Katarzyna
  Aktualnie, w tak zwanej erze cyfrowej, edukacja opierająca się na wykorzystaniu gier komputerowych (game-based learning – GBL) staje się coraz bardziej powszechna. Niniejsze opracowanie przedstawia przegląd rozwiązań wykorzystujących gry komputerowe w procesie poszerzania umiejętności programistycznych wśród dzieci i młodzieży. Szczególny nacisk położono na przedstawienie kluczowych zalet stosowania tego rodzaju programów w dydaktyce oraz ich wpływu na proces nauczania programowania.
 • Pozycja
  Socjalizacja, używanie Facebooka a wyniki w nauce studentów
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Staśko, Renata
  Artykuł analizuje zależność między socjalizacją, intensywnością korzystania z Facebooka a wynikami w nauce studentów. Dane empiryczne zebrano od 44 studentów, korzystając z kwestionariusza ankiety. Stwierdzono, że tylko jedna zmienna socjalizacyjna, tj. akceptacja społeczna, istotnie przewidywała intensywność korzystania z Facebooka, podczas gdy akulturacja nie była znacząca. Wyniki dowiodły również, że nie istnieje pozytywna zależność między wynikami studentów w nauce a intensywnością korzystania z Facebooka.
 • Pozycja
  „Motyle” w sieci. Cechy i zachowania autorek blogów pro-ana
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Dziukiewicz, Julia
  Artykuł podejmuję problematykę funkcjonowania młodych dziewcząt należących do internetowej subkultury pro-ana. Ukazuje ich cechy i zachowania anorektyczne – świadczące o nieprawidłowym stosunku do jedzenia i własnego ciała, a mogące prowadzić do rozwoju pełnoobjawowej anoreksji. Wiedza ta wydaje się szczególnie istotna dla klinicystów i badaczy zajmujących się zaburzeniami odżywania oraz pedagogów i psychologów pracujących z dorastającą młodzieżą.