Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(27)2019

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 41
 • Pozycja
  Measurement of Angular Parameters and Velocities of the Upper Limb Segments in Tennis Using Inertial Motion Sensors for the Purposes of the Didactic Process
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Wołoszyn, Filip
  The aim of the study is to show differences in accurate and missed forehand and backhand strokes in tennis, as a feedback for coaches, teachers and players. The main assumptions of the study are to show the values of angular parameters and velocity, as well as to analyse every phase of a stroke. The priority in the study is to show how the abovementioned parameters affect the accuracy and velocity of forehand and backhand strokes. Material and research methods: A professional tennis player was tested using the individual case method and kinematic analysis. The motion capture system (MCS) was used for research purposes using inertial motion sensors. Results: Strokes were analysed to demonstrate the angular parameters and velocities of selected upper limb segments. Three upper limb segments were taken into account, i.e. the right hand, the right forearm and the right shoulder. The results of the angles and velocities achieved by individual segments were analysed in three axes of the body: X, Y, Z. The results concern the beginning of the acceleration phase, the end of the acceleration phase, i.e. the moment of impact, and the final, follow-through phase. Conclusion: The results show that a stroke can be accurate despite a significant change in angle and velocity. This situation applies to both forehand and backhand strokes.
 • Pozycja
  Funkcjonowanie kół informatycznych na terenie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w Polsce
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Waśkowicz, Waldemar
  Rozpowszechnienie technologii informacyjnej zmienia edukację, sposoby przekazywania informacji oraz spędzania czasu wolnego. Urządzenia multimedialne wykorzystujące sygnały cyfrowe do przekazywania informacji, znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie w środowisku szkolnym, przez co wymuszają zmiany w realizacji procesu nauczania. Dlatego ważnym zadaniem w placówkach resocjalizacyjnych typu schroniska dla nieletnich i zakłady poprawcze jest realizowanie oddziaływań opartych na technologii informacyjnej w celach edukacyjnych i rozrywkowych.
 • Pozycja
  Oddziaływania poprzez nauczanie w resocjalizacji penitencjarnej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Korona, Katarzyna
  Celem artykułu jest omówienie zagadnienia resocjalizacji poprzez naukę w warunkach izolacji więziennej, uwzględniając aktualne podstawy prawne. Skazani doceniają wartość kształcenia, jednak zapotrzebowanie na naukę w zakładzie karnym spada na rzecz rosnącej popularności kursów. Korzyści związane z kontynuowaniem nauki przemawiają za potrzebą dalszej eksploracji tego zagadnienia i podjęciem prób zminimalizowania powstałych dysproporcji, aby zapobiec dalszej marginalizacji tego ważnego środka oddziaływania na skazanych.
 • Pozycja
  O agresji i przemocy rodzeństwa – przegląd wybranych wątków teoretycznych i empirycznych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Gindrich, Piotr
  Celem artykułu jest prezentacja zagadnień teoretycznych i empirycznych dotyczących agresji i przemocy rodzeństwa. Zjawisko to, mimo że dość powszechnie występuje w społeczeństwie, rzadko jest przedmiotem badań. Artykuł zawiera różne wątki, takie jak: terminologia, epidemiologia, fenomenologia, percepcja społeczna zjawiska, wybrane koncepcje teoretyczne wyjaśniające genezę agresji rodzeństwa oraz przegląd badań na ten temat z uwzględnieniem wybranych zmiennych.
 • Pozycja
  Socjoterapia w resocjalizacji osób nieprzystosowanych społecznie
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Korona, Katarzyna
  W artykule poruszona została problematyka socjoterapii w pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwości jej wykorzystania w pracy ze skazanymi w warunkach izolacji więziennej. Wychodząc od definicji socjoterapii, przypomniany został jej rodowód – praca z osobami dorosłymi oraz zaproponowany nowy koncept jej zastosowania.