Repozytorium UR

Dydaktyka Informatyki

DSpace Repository

Dydaktyka Informatyki

 

Czasopismo „Dydaktyka Informatyki” jest rocznikiem naukowym wydawanym przez Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na swoich łamach podejmuje istotne z punktu widzenia naukowego, społecznego i edukacyjnego problemy związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w konstytuującym się społeczeństwie informacyjnym. Celem czasopisma jest stworzenie platformy międzynarodowej wymiany myśli, doświadczeń oraz prezentacji wyników badań w zakresie wykorzystania najnowszych technologii informatycznych, informacyjnych i multimedialnych w procesach edukacyjnych na każdym etapie kształcenia. Na łamach „Dydaktyki Informatyki” Autorzy mają możliwość zaprezentowania własnych poglądów, opinii i wyników badań naukowych, które nie były dotąd publikowane w innych czasopismach. Szerokie spektrum problematyki wykorzystania komputerów przez współczesnego człowieka skłania do podejmowania w poszczególnych wydaniach problemów monotematycznych. Stąd każdy numer „Dydaktyki Informatyki” poświęcany jest innemu obszarowi tematycznemu.Czasopismo jest głównie adresowane do pracowników naukowych, nauczycieli i studentów specjalności nauczycielskich oraz wszystkich tych, którzy w swojej pracy zawodowej lub nauce wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Czerski, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020)
  W artykule zaprezentowano wybrane nowoczesne rozwiązania, które mogą zostać wykorzystane przez nauczycieli akademickich nie tylko w czasach izolacji. Wielu z nich wykorzystuje nowoczesne technologie jedynie w podstawowym ...
 • Musioł, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020)
  W każdym z obszarów edukacji realizowanych w klasach I–III, także w edukacji informatycznej, należy zachować proporcje między działaniami kształcącymi i wychowawczymi. Przekonywać nauczycieli do wychowania informatycznego, ...
 • Kęsy, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020)
  Dokonano prezentacji procesu kształcenia w kontekście tzw. usługi edukacyjnej. Przedstawiono warunki i okoliczności wpływające na efektywność procesu kształcenia w ujęciu jego projektowania i organizacji.
 • Piecuch, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020)
  Globalna cyfryzacja zmieniła sposoby funkcjonowania społeczeństw, ale przede wszystkim zmieniła relacje międzyludzkie. Możliwości, które pojawiły się wraz z rozwojem IT, z jednej strony stały się ważnym przyczynkiem dla ...
 • Garwol, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020)
  Artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy bycie celebrytą można uznawać za zawód w świecie zawładniętym przez cyfrowe media. W początkowej części tekstu została przedstawiona etymologia terminu „celebryta” oraz ...
 • Wysocka, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020)
  W artykule przedstawiono główne problemy związane z cyberprzemocą w grupie rówieśniczej: przejawy, formy, źródła i mechanizmy oraz konsekwencje cyberprzemocy. Autorka stawia tezę o ścisłym powiązaniu tradycyjnej przemocy ...
 • Piecuch, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020)
 • Molga, Agnieszka; Płachta, Mikołaj (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020)
  W pracy przedstawiono wybrane problemy dotyczące grafiki trójwymiarowej. Przedstawiony został problem modelowania modelowania 3D: ogólny opis, czym jest grafika trójwymiarowa, jej zastosowania, wpływ tej technologii na ...
 • Iskierka, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020)
  Praca dotyczy możliwości wykorzystania technik grafiki komputerowej w przekazie reklamowym. Przedstawiono zagadnienia związane z grafiką komputerową i tworzeniem reklamowych projektów graficznych. Omówiono wybrane zasady ...
 • Iskierka, Sławomir (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020)
  Przedstawiono zagadnienia związane z grafiką komputerową 3D i tworzeniem projektów graficznych 3D. Opisano wybrane środowiska do projektowania i programowania 3D. Pokazano możliwości wykorzystywania wybranych środowisk ...
 • Szabłowski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020)
  W opracowaniu przedstawiono możliwości zastosowania oprogramowania Simcenter Amesim 1D w projektowaniu systemów mechatronicznych. Opisano i przeanalizowano symulacyjnie model obiektowy układu napędowego z silnikiem indukcyjnym ...
 • Kisiel, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020)
  Informatyka jest tym działem wiedzy, który w dzisiejszych czasach rozwija się wyjątkowo prężnie. Dawno już minęły czasy, kiedy dyscyplina ta ograniczała się jedynie do programowania i pracy z kodem. Niniejszy artykuł porusza ...
 • Hermanowicz, Artur; Molga, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  W pracy przedstawiono wybrane problemy dotyczące generowania grafiki trójwymiarowej. Ukazany został problem modelowania oświetlenia, a w szczególności odbicia rozproszonego. Zademonstrowano możliwości, jakie daje wykorzystanie ...
 • Wołoszyn, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Artykuł opisuje wykorzystanie sztucznej inteligencji w obliczeniach regresyjnych. Modele zbudowane w sposób tradycyjny oparte na klasycznych założeniach dostarczają możliwie precyzyjnych informacji. Sam proces budowy modelu ...
 • Kisiel, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Umiejętność doboru odpowiedniego środowiska informatycznego w realizacji rozwiązań problemów jest kluczową umiejętnością współczesnego programisty. Obecne możliwości łączenia mikroelektroniki i programowania na tanich i ...
 • Szabłowski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  W opracowaniu przedstawiono możliwości wykorzystania komputera jednopłytkowego Raspberry Pi oraz oprogramowania Domoticz w projektowaniu dydaktycznych systemów automatyki domowej. Opisano etapy konstruowania modelu ...
 • Kęsy, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  W opracowaniu przedstawiono warunki i okoliczności wpływające na jakość procesu kształcenia w ujęciu standardów cywilizacyjnych społeczeństwa informacyjnego, ukształtowanych postaw osobowościowych oraz warunków ...
 • Piecuch, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  W opracowaniu poddano analizie wybrane zasoby sieciowe, z których część została przygotowana specjalnie do zastosowań edukacyjnych. Pozostałe omówione zasoby, chociaż nie zostały przygotowane z myślą o edukacji mogą z ...
 • Długosz, Agnieszka; Koziorowska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Kreatywność studentów to umiejętność tworzenia i zmieniania otaczającej rzeczywistości. Na Uniwersytecie Rzeszowskim jest ona rozwijana w ramach innowacyjnego laboratorium i-Lab2. W artykule opisano założenia organizacyjne ...
 • Musioł, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Od lat edukacja informatyczna w klasach 1–3 realizowana jest obligatoryjnie. Mimo tego wiele problemów jej dotyczących do dziś nie zostało rozwiązanych. Należą do nich m.in. brak pracowni komputerowych dostosowanych do ...

View more