Dydaktyka Informatyki T. 18 (2023)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 15
 • Pozycja
  Narzędzia Business Intelligence dedykowane do analityki big data
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-11) Zabroń, Mariusz; Wołoszyn, Jacek
  W dobie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, sprawna analityka biznesowa staje się koniecznością. Zastosowanie odpowiednich systemów informatycznych dedykowanych do tych operacji może sprawić, że podejmowanie decyzji biznesowych stanie się szybkie, proste i trafne. W niniejszym opracowaniu opisano szereg zagadnień związanych z terminem „Business Intelligence” (BI). Wyjaśniono kwestię samego pojęcia, a także przedstawiono dedykowane do tego narzędzia wraz z rozwiązaniami opartymi na elementach sztucznej inteligencji. Podstawowe rozważania dotyczą opisu narzędzi informatycznych dedykowanych analizie danych biznesowych, może być doskonałym punktem wyjścia do szczegółowych rozważań w tej dziedzinie.
 • Pozycja
  Aspekty dydaktyczne internetu rzeczy
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-11) Szabłowski, Stanisław
  W opracowaniu wyjaśniono podstawowe pojęcia niezbędne do zrozumienia problematyki IoT w edukacji inżynierskiej i informatycznej. Przeprowadzono analizę możliwości nauczania zagadnień Internetu rzeczy na bazie dostępnych aplikacji ThingSpeak i Cisco PacketTracer oraz wskazano ich walory edukacyjne. Przyjęto modelowanie i projektowanie jako wiodące metody uczenia się zagadnień IoT. Opisano domową stację pogodową jako przykład dydaktycznego projektu IoT.
 • Pozycja
  Hurtownia danych jako element cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa dla Przemysłu 4.0
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-11) Zabroń, Mariusz; Molga, Agnieszka
  W artykule opisano zagadnienia dotyczące budowy oraz funkcjonowania hurtowni danych. Jest to szereg procesów wspomagających działalność przedsiębiorstw i wydaje się być obecnie koniecznych we wdrażaniu pozostałych koncepcji i rozwiązań Przemysłu 4.0. W opracowaniu zostały wyjaśnione również procesy, jakie są konieczne do utworzenia hurtowni, kluczowe składniki, a także istota jej działania. Przeanalizowane zostały zalety oraz praktyki stosowane w zakresie biznesu oraz samej sferze IT. Przedstawiona została także możliwość przeniesienia hurtowni do chmury obliczeniowej oraz głównych dostawców oferujących takie usługi. Artykuł może być punktem wyjścia do bardziej szczegółowych rozważań dotyczących analityki, raportowania i archiwizacji danych we współczesnym przedsiębiorstwie.
 • Pozycja
  Konfigurator online wykorzystujący metody i narzędzia wywodzące się z informatyki, w tym programowanie
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-11) Kisiel, Piotr
  Realizując obszerną, obowiązującą podstawę programową z przedmiotu informatyka w szkole średniej, w praktyce zdarzyć się może, że umyka nam istota tego co najważniejsze, a co stało u podstaw definiujących umiejętności, które miał rozwinąć przedmiot. Niniejsze opracowanie jest podpowiedzią realizacji zadania, które ma spełniać założenia programowe. Proces poniżej przedstawiony, jest opisem przykładowej, praktycznej realizacji umiejętności zawartej w punkcie 4 preambuły do podstawy programowej kształcenia ogólnego informatyki III etap edukacyjny: 4-letnie liceum ogólnokształcące oraz 5-letnie technikum. [...] 4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie; [...]
 • Pozycja
  Grywalizacja w edukacji informatycznej w klasach 1–3 szkoły podstawowej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-11) Nowak, Alina; Musioł, Marcin
  Żadne rozwiązania dydaktyczne nie są uważane jako doskonałe i ostateczne. Także w zakresie edukacji informatycznej w klasach 1–3 poszukiwane są nowe możliwości edukacyjne. Jednym z obszarów tych poszukiwań może być grywalizacja. Doświadczenia Aliny Nowak w pracy pedagogicznej z uczniami klas 1–3 ukazują możliwości stosowania grywalizacji w różnych rodzajach edukacji wczesnoszkolnej, a założenia i realizacja edukacji informatycznej wręcz zachęcają do sięgania po jej rozwiązania.