Dydaktyka Informatyki T. 16 (2021)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 19
 • Pozycja
  Współczesne technologie programistyczne na przykładzie tworzenia aplikacji mobilnej „kalkulator”
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021) Bartoszewski, Artur
  W pracy przedstawiono wybrane problemy dotyczące tworzenia aplikacji mobilnych dla systemu Android na przykładzie programu „kalkulator”. Zademonstrowano możliwości dydaktycznego zastosowania tego rodzaju projektów.
 • Pozycja
  CODESYS – uniwersalne narzędzie do programowania sterowników PLC
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021) Bartman, Jacek; Sobczyński, Dariusz
  W artykule przedstawiono środowisko CoDeSys jako uniwersalne narzędzie do programowania sterowników PLC zgodne z normą IEC-61131-3. We wstępie do pracy zostały zdefiniowane oczekiwania, jakie należy postawić środowisku do programowania sterowników PLC. Następnie scharakteryzowano CoDeSys, podkreślając jego niezależność od producenta sterownika oraz możliwość pisania, symulowania oraz wizualizacji działania programów bez potrzeby posiadania fizycznego urządzenia. W dalszej części skrótowo omówiono, w jaki sposób przygotować program oraz zasymulować i zwizualizować jego pracę. Podsumowując wskazano na niezwykle aktualną w dobie pandemii COVID cechę środowiska CoDeSys, jakim jest możliwość łatwego wykorzystania go do zdalnego nauczania programowania sterowników PLC.
 • Pozycja
  BBC micro:bit jako narzędzie nowoczesnej edukacji technicznej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021) Szabłowski, Stanisław
  Micro:bit to płytka przeznaczona do nauki elektroniki i programowania dla dzieci i młodzieży. W opracowaniu przeprowadzono analizę sprzętową układu oraz środowisk programistycznych. Wskazano na możliwości zastosowania płytki Micro:bit w edukacji STEAM. W zakończeniu zamieszczono komentarze i wnioski praktyczne.
 • Pozycja
  Techniki modelowania 3D
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021) Molga, Agnieszka; Krawczyk, Patryk
  W pracy przedstawiono wybrane techniki modelowania trójwymiarowego. Przedstawiony został problem modelowania 3D przy wykorzystaniu różnych technik modelowania, wyodrębniono najważniejsze cechy danej techniki.
 • Pozycja
  Modelowanie powierzchni na potrzeby grafiki 3D
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021) Hermanowicz, Artur
  W pracy zaprezentowano wybrane problemy dotyczące generowania grafiki trójwymiarowej. Przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące modelowania powierzchni.