Dydaktyka Informatyki T. 14 (2019)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 14
 • Pozycja
  Zastosowanie programów cieniujących do modelowania odbicia rozproszonego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Hermanowicz, Artur; Molga, Agnieszka
  W pracy przedstawiono wybrane problemy dotyczące generowania grafiki trójwymiarowej. Ukazany został problem modelowania oświetlenia, a w szczególności odbicia rozproszonego. Zademonstrowano możliwości, jakie daje wykorzystanie programów cieniujących w tym zakresie.
 • Pozycja
  Wykorzystanie techniki AdaBoost w modelach opartych na regresji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Wołoszyn, Jacek
  Artykuł opisuje wykorzystanie sztucznej inteligencji w obliczeniach regresyjnych. Modele zbudowane w sposób tradycyjny oparte na klasycznych założeniach dostarczają możliwie precyzyjnych informacji. Sam proces budowy modelu opiera się na wstępnym wyborze zmiennych wykorzystanych do jego tworzenia. Umiejętna selekcja zmiennych ma istotny wpływ na uzyskane parametry. Wykorzystując rozwiązanie przedstawione w tej pracy otrzymujemy model ze wstępnie dobranym optymalnym zbiorem treningowym. W kolejnych rozdziałach omówiono istotę analityki predykcyjnej, proces uczenia maszynowego, budowę drzewa decyzyjnego, pokazano przykład regresji wykorzystującego AdaBoost.
 • Pozycja
  Programowanie mikrokontrolerów w szkole średniej z użyciem platformy ARDUINO
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Kisiel, Piotr
  Umiejętność doboru odpowiedniego środowiska informatycznego w realizacji rozwiązań problemów jest kluczową umiejętnością współczesnego programisty. Obecne możliwości łączenia mikroelektroniki i programowania na tanich i ogólnodostępnych platformach, są olbrzymią szansą uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego nauki programowania. Niniejszy artykuł porusza praktyczne aspekty programowania mikrokontrolerów Arduino na poziomie szkoły średniej.
 • Pozycja
  Projektowanie dydaktycznych systemów automatyki domowej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Szabłowski, Stanisław
  W opracowaniu przedstawiono możliwości wykorzystania komputera jednopłytkowego Raspberry Pi oraz oprogramowania Domoticz w projektowaniu dydaktycznych systemów automatyki domowej. Opisano etapy konstruowania modelu dydaktycznego wraz z implementacją algorytmu sterowania. Wskazano, że metodyka projektowania, preferująca wykorzystanie komputerów jednopłytkowych z oprogramowaniem open source, posiada wiele walorów dydaktycznych.
 • Pozycja
  Jakość kształcenia w ujęciu standardów cywilizacyjnych społeczeństwa informacyjnego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019) Kęsy, Marek
  W opracowaniu przedstawiono warunki i okoliczności wpływające na jakość procesu kształcenia w ujęciu standardów cywilizacyjnych społeczeństwa informacyjnego, ukształtowanych postaw osobowościowych oraz warunków społeczno-politycznych.