Dydaktyka Informatyki T. 15 (2020)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 12
 • Pozycja
  Modelowanie trójwymiarowe
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020) Molga, Agnieszka; Płachta, Mikołaj
  W pracy przedstawiono wybrane problemy dotyczące grafiki trójwymiarowej. Przedstawiony został problem modelowania modelowania 3D: ogólny opis, czym jest grafika trójwymiarowa, jej zastosowania, wpływ tej technologii na wiele dziedzin przemysłu oraz przyszłe plany na jej wykorzystanie i dalszy rozwój. Artykuł zakończony jest omówieniem znaczenia modelowania 3D w architekturze.
 • Pozycja
  Techniki grafiki komputerowej w reklamie
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020) Iskierka, Iwona
  Praca dotyczy możliwości wykorzystania technik grafiki komputerowej w przekazie reklamowym. Przedstawiono zagadnienia związane z grafiką komputerową i tworzeniem reklamowych projektów graficznych. Omówiono wybrane zasady projektowania graficznego. Zwrócono uwagę na aspekty prawne związane z funkcjonowaniem elementów reklamowych i znaków towarowych.
 • Pozycja
  Tworzenie aplikacji interaktywnych w wybranych środowiskach 3D
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020) Iskierka, Sławomir
  Przedstawiono zagadnienia związane z grafiką komputerową 3D i tworzeniem projektów graficznych 3D. Opisano wybrane środowiska do projektowania i programowania 3D. Pokazano możliwości wykorzystywania wybranych środowisk graficznych 2D i 3D do tworzenia aplikacji interaktywnych.
 • Pozycja
  Projektowanie mechatroniczne w środowisku Simcenter Amesim 1D
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020) Szabłowski, Stanisław
  W opracowaniu przedstawiono możliwości zastosowania oprogramowania Simcenter Amesim 1D w projektowaniu systemów mechatronicznych. Opisano i przeanalizowano symulacyjnie model obiektowy układu napędowego z silnikiem indukcyjnym i obciążeniem mechanicznym. Wskazano, że środowisko Simcenter Amesim 1D posiada wiele walorów dydaktycznych i może być stosowane w nauczaniu wszystkich dziedzin mechatroniki.
 • Pozycja
  Projektowanie modeli trójwymiarowych w szkole średniej z użyciem oprogramowania Open Source Blender
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020) Kisiel, Piotr
  Informatyka jest tym działem wiedzy, który w dzisiejszych czasach rozwija się wyjątkowo prężnie. Dawno już minęły czasy, kiedy dyscyplina ta ograniczała się jedynie do programowania i pracy z kodem. Niniejszy artykuł porusza praktyczne aspekty nauki modelowania przestrzennego i wizualizacji, stanowiących część grafiki komputerowej. Omawiane zagadnienia otwierają również młodzieży drogę do dalszej edukacji w kierunkach politechnicznych i dziedzinach, gdzie projektowanie odbywa się za pomocą komputera. Zasygnalizowane działania dydaktyczne oparte zostały na oprogramowaniu Blender open source. Włączenie zatem proponowanych rozwiązań w proces edukacyjny, nie pociąga za sobą nadmiernych kosztów finansowych.