Polityka i Społeczeństwo nr 3(21)/2023

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 18
 • Pozycja
  Inicjatywy transportowe Trójmorza i ich znaczenie dla Europy Środkowej i Unii Europejskiej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-09) Wojtaszak, Andrzej
  W artykule przedstawiono projekty inicjatyw dotyczących budowy infrastruktury transportowej krajów Trójmorza (3SI), które wpisują się w rozwój infrastruktury transportowej całej UE. Warto zauważyć zmiany geopolityczne rozgrywane przez główne mocarstwa światowe, określające od nowa strefy wpływów. Na tym tle widoczne są starania państw 3SI, które dążą do zmian kierunku rozwoju infrastruktury transportowej z północy na południe Europy, odchodząc od zimnowojennego układu wschód – zachód. 3SI liczy na dynamiczną transformację i powstanie układu sił, w którym właściwe miejsce zajmą lepsze relacje transatlantyckie, a którego istotnym elementem będzie region Europy Środkowej. Autor przyjmuje podejście instytucjonalne oraz analizę opartą na teorii neorealizmu. Pozwoli to na ocenę roli i znaczenia inicjatyw Trójmorza dla rozwoju państw Europy Środkowej i UE.
 • Pozycja
  Wyboisty szlak elektronicznej demokracji. Internet jako wyzwanie dla koncepcji czwartej władzy
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-09) Porębski, Leszek
  Tekst jest analizą wpływu, jaki na realizację idei czwartej władzy wywarła rewolucja informacyjna. Skokowy wzrost dostępności informacji, związany z ekspansją internetu, zmienił kształt debaty publicznej i hierarchię uczestniczących w niej podmiotów. W efekcie wzrostowi możliwości manipulacji towarzyszy ograniczenie szans na weryfikację wiarygodności informacji i ich źródeł. Taka formuła komunikowania politycznego sprawia, że będąca istotą idei czwartej władzy kontrola władz publicznych jest w realiach rewolucji informacyjnej znacząco utrudniona.
 • Pozycja
  Wybory w obliczu pandemii Covid-19. Przykład wybranych państw Wspólnoty Karaibskiej i Wspólnego Rynku
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-09) Piękoś, Karol
  Jedną z podstaw współczesnych demokracji są wolne wybory. Światowa pandemia wirusa COVID-19 spowodowała, że w wielu państwach powstały liczne trudności związane z organizacją wyborów zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym. Problemy wynikające z ich przeprowadzenia dotyczyły również państw należących do Karaibskiej Wspólnoty i Wspólnego Rynku (CARICOM). Celem podjętych rozważań jest analiza wyborów w Gujanie, Trynidadzie i Tobago oraz Belize, które przeprowadzono w 2020 r., kiedy to świat zmagał się z pandemią COVID-19.
 • Pozycja
  Wypalenie zawodowe jako istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-09) Pietrek, Grzegorz
  Zagrożenia psychospołeczne są coraz częstszym problemem dzisiejszych czasów. Stres zawodowy, oznaki pracoholizmu, czy też obciążenie jakościowe i ilościowe zaobserwować można w każdej organizacji. Występowanie i intensywność zagrożeń psychospołecznych mogą wpływać na ogólny stan zdrowia pracowników oraz ich bezpieczeństwo w miejscu pracy. To w oczywisty sposób będzie mieć przełożenie na cały „organizm”, jakim jest dana organizacja. Oddziaływanie tych zjawisk powodować może wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe, co zdecydowanie nie jest oznaką bezpiecznych warunków pracy. Problem wypalenia zawodowego, niestety, przez długi czas pozostawał w cieniu innych problemów targających organizacje. Celem artykułu jest udowodnienie i potwierdzenie, że wypalenie zawodowe jest istotnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa społecznego. Artykuł w sposób syntetyczny omawia badany obszar, co jest istotne z punktu widzenia całego spektrum zagrożeń społecznych i pozwala na rozwinięcie badań w przyszłości.
 • Pozycja
  Wykorzystanie aktorów niepaństwowych przez Rosję w konflikcie syryjskim
  (1732-9639, 2023-09) Mazur, Przemysław
  Zaangażowanie Rosji w konflikcie syryjskim okazało się jednym z elementów szerszego planu uzyskania roli ważnego aktora w nowo powstającym ładzie międzynarodowym. Potencjał Rosji był jednak znacznie mniejszy niż innych mocarstw, potrzebowała zatem specyficznych narzędzi i metod innych niż główni konkurenci. Celem artykułu jest analiza, w jaki sposób Rosja wykorzystała podmioty niepaństwowe do budowy swojej pozycji w Syrii i środowisku międzynarodowym i jakie mogą być implikacje tych doświadczeń w przyszłości.