Polityka i Społeczeństwo nr 1(22)/2024

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 25
 • Pozycja
  Przemiany systemu zarządzania kryzysowego w Polsce w obliczu wojny na Ukrainie w świetle uregulowań prawnych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2024-03) Wilk-Jakubowski, Grzegorz; Harabin, Radosław
  Celem artykułu jest analiza przemian systemu zarządzania kryzysowego, które zostały wprowadzone w następstwie kryzysu uchodźczego stanowiącego konsekwencję wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej w 2022 roku. Analizą objęte zostaną akty prawne modyfikujące wyżej wymieniony system. Zaprezentowane zostanie nowe rozwiązanie prawne, jakim są polecenia wydawane przez Prezesa Rady Ministrów, ministrów, a także wojewodów. Następnie przedstawione zostaną przykłady ich wykorzystania w celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W artykule uwzględniony został stan prawny na dzień 25 lutego 2023 roku.
 • Pozycja
  Geoekonomiczne skutki wojny w Ukrainie. Globalny i europejski wymiar problemu
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2024-03) Walkowski, Maciej
  W oparciu o szczegółową diagnozę bieżącej sytuacji społeczno– gospodarczej w świecie spowodowanej wojną w Ukrainie, a wcześniej pandemią COVID 19, w prezentowanej analizie wskazuje się na konkretne działania, które zarówno w wymiarze konceptualnym jak i praktycznym, muszą zostać podjęte w wymiarze globalnym (gospodarka światowa) i regionalnym (Unia Europejska), służąc wzmocnieniu bezpieczeństwa i odporności ekonomicznej traktowanych jako priorytetowe elementy nowego porządku gospodarczego drugiej dekady XXI wieku. Poprzez zastosowanie wybranych metod i technik badawczych charakterystycznych dla badań politologicznych, Autor prezentowanego artykułu wskazuje na konkretne rozwiązania ograniczające groźbę pojawiania się kolejnych fal kryzysów ekonomicznych, żywnościowych, energetycznych i uchodźczych, oraz powrotu do Zimnej Wojny w swej nowej odsłonie, czyli narastającej geoekonomicznej rywalizacji konfrontacji amerykańsko – chińskiej i ich głównych sojuszników. Szans na wyższy poziom stabilizacji gospodarczej w państwach zaliczanych do tzw. Świata Zachodu, z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi na czele, upatruje w przynajmniej częściowym ograniczeniu offshoringu na rzecz nearshoringu i jego odmian typu frienshoring oraz promowanej w UE koncepcji otwartej strategicznej autonomii.
 • Pozycja
  Dożywotnie pozbawienie wolności w nowelizacji polskiego kodeksu karnego z 7 lipca 2022 roku na tle Orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2024-03) Trybus, Małgorzata
  W katalogu form reakcji karnej na przestępstwo, w polskim ustawodawstwie, dożywotnie pozbawienie wolności jest karą najsurowszą, przewidzianą za najcięższe zbrodnie. Wobec skazanego na tę karę może zostać zastosowany środek probacyjny w postaci warunkowego przedterminowego zwolnienia, co oznacza możliwość jej redukcji. Od 1 października 2023 roku, znowelizowane przepisy kodeksu karnego dają sądowi możliwość orzeczenia tej kary z zakazem zastosowania tego środka. Celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, czy przyjęte przez polskiego ustawodawcę rozwiązanie nie pozostaje w sprzeczności z art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Cel ten jest realizowany przede wszystkim poprzez analizę orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego spraw skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności.
 • Pozycja
  Prawa człowieka w państwach de facto na Kaukazie Południowym w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2024-03) Sieniawski, Piotr
  Celem artykułu jest analiza sytuacji w zakresie praw człowieka w państwach nieuznawanych w regionie Kaukazu Południowego w oparciu o orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przeanalizowano także problematykę przypisania odpowiedzialności państwu, które sprawuje efektywną kontrolę nad państwem de facto. Artykuł wskazuje również na niedawny rozwój sytuacji po wykluczeniu Federacji Rosyjskiej z Rady Europy i rozwiązaniu Republiki Górskiego Karabachu.
 • Pozycja
  The crime of material forgery of documents in the context of illegal crosing of external borders of the european union and security of the state and citizens
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2024-03) Semków, Dorota
  The main purpose of the article is to draw attention to the material forgery of travel documents as a practice that enables illegal crossing of the external borders of the European Union/Schengen Area and free movement within these areas. The author's intention was also to indicate the relationship of this practice with the security of citizens and the state, which results from the fact that from the legal, forensic and criminological point of view, forgery of documents, including travel documents, is associated with a number of other types of crime, such as trafficking in human beings, including in particular children, arms and drug trafficking. The issue of crimes against the credibility of documents has gained importance in modern times, in which the international mobility of society is growing at a rapid pace. A very important aspect in the context of the analyzed issues is the situation that occurred in Belarus in connection with the civil war in Syria, as well as in the Russian-Ukrainian conflict, which worsened at the end of 2021. The analysis of the presented statistical data of the European Border and Coast Guard Agency shows that every year there are many crossings or attempted crossings of the external borders of the European Union against the law with the use of false documents. Despite the downward trend in this area in 2015-2020 and the lower intensity of this practice, in 2021 a significant increase in the number of such cases was recorded. The above allows us to conclude that the etiology of illegal border crossing with the use of forged documents should be sought in the situation that occurred in Belarus in connection with the civil war in Syria, as well as in the Russian-Ukrainian conflict, which was escalating at the end of 2021.