Prawa konsumenta w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2024-03
Autorzy
Malczyńska-Biały, Mira
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Podstawowym celem artykułu jest analiza znaczenia praw konsumenta oraz ich miejsca w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W artykule przybliżono pojęcie praw konsumenta oraz ich ochrony. Wskazano na genezę oraz kategorię praw konsumenta. Dokonano charakterystyki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako podmiotu ochrony praw konsumentów. Dokonano analizy oraz wskazano na konkretne przykłady orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kontekście określonych płaszczyzn praw konsumentów.
The main aim of the article is to analyze the importance of consumer rights and their place in the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union. The article presents the concept of consumer rights and their protection. The genesis and category of consumer rights were pointed out. The characteristics of the Court of Justice of the European Union as the subject of consumer rights protection were made. An analysis was made and specific examples of the case law of the Court of Justice of the European Union were indicated in the context of specific areas of consumer rights.
Opis
Słowa kluczowe
Konsument , ochrona konsumentów , prawa konsumentów , Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej , Unia Europejska , consumer , consumer protection , consumer rights , Court of Justice of the European Union , European Union
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(22)/2024, s. 259-273