Programowanie mikrokontrolerów w szkole średniej z użyciem platformy ARDUINO

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Kisiel, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Umiejętność doboru odpowiedniego środowiska informatycznego w realizacji rozwiązań problemów jest kluczową umiejętnością współczesnego programisty. Obecne możliwości łączenia mikroelektroniki i programowania na tanich i ogólnodostępnych platformach, są olbrzymią szansą uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego nauki programowania. Niniejszy artykuł porusza praktyczne aspekty programowania mikrokontrolerów Arduino na poziomie szkoły średniej.
Right selection of IT environment to implement solutions to problems is a fundamental ability of modern programmer. The current possibilities of combining microelectronics and programming on low-cost and generally available platforms are a huge opportunity to make much more attractive the learning process of programming. This article deals with practical aspects of programming Arduino microcontrollers at the high school level.
Opis
Słowa kluczowe
nauka programowania mikrokontrolerów , Arduino , informatyka szkoła średnia , learning programming microcontrollers , computer science in secondary school
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 14 (2019), s. 147–161