Zastosowanie programów cieniujących do modelowania odbicia rozproszonego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Hermanowicz, Artur
Molga, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W pracy przedstawiono wybrane problemy dotyczące generowania grafiki trójwymiarowej. Ukazany został problem modelowania oświetlenia, a w szczególności odbicia rozproszonego. Zademonstrowano możliwości, jakie daje wykorzystanie programów cieniujących w tym zakresie.
The paper presents selected problems related to the generation of three-dimensional graphics. The problem of modeling lighting, in particular diffuse reflection, has been presented. Demonstrations of the possibilities offered by the use of shading programs in this area have been demonstrated.
Opis
Słowa kluczowe
programy cieniujące , odbicie rozproszone , OpenGL , grafika 3D , shading programs , diffuse reflection , OpenGL , 3D graphics
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 14 (2019), s. 170–175