Wykorzystywanie technologii informatycznych w rozwijaniu kompetencji twórczych studentów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Długosz, Agnieszka
Koziorowska, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Kreatywność studentów to umiejętność tworzenia i zmieniania otaczającej rzeczywistości. Na Uniwersytecie Rzeszowskim jest ona rozwijana w ramach innowacyjnego laboratorium i-Lab2. W artykule opisano założenia organizacyjne i metodologiczne laboratorium oraz przedstawiono wyniki sesji przeprowadzonych ze studentami. Nasze doświadczenia pokazują, że zastosowanie technologii informacyjnych w procesie nauczania przyczynia się do rozwoju innowacyjności i kreatywności uczestników sesji, którzy pracują nad problemem, począwszy od administrowania istniejącymi rozwiązaniami, a skończywszy na dodawaniu czegoś nowego. Sesje w i-Lab2 sprzyjają pracy w grupach i integracji.
Creativity of students is the ability to create and change the surrounding reality. At the University of Rzeszów (Poland), it is being developed as part of the innovative i-Lab2 laboratory. The article describes the organizational and methodological assumptions of the laboratory and presents the results of the sessions carried out with the students. Our experience shows that the use of information technology in the teaching process contributes to the development of innovation and creativity of session participants who work on the problem, from administering existing solutions to adding something new. Sessions in i-Lab2 support group work and integration.
Opis
This work was supported by European Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci project: The Innovation Laboratories for the Quality Assurance of Vocational Education and Training (i-Lab2), [2012-1-PL1-LEO05-27430].
Słowa kluczowe
kompetencje twórcze , rozwój kreatywnego myślenia , i-Lab2 , laboratorium innowacji , innowacje w edukacji , creative competences , development of creative thinking , innovation laboratory , innovations in education
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 14 (2019), s. 89–99