Monografie (KNS) / Monographs (CoSS)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 59
 • Pozycja
  Integracja sztuk. Liryka w edukacji dziecka
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021-12) Ungeheuer-Gołąb Alicja
  Praca prezentuje poszukiwania badawcze i doświadczenia pedagogiczne i literaturoznawcze w kontaktach z dzieckiem, nad zagadnieniami integracji sztuk w obszarze literatury dziecięcej, w tym liryki. Zawarte tu przemyślenia są wynikiem studiów teoretycznych oraz praktycznych zajęć z dziećmi. Autorka wychodzi z założenia, że poezja liryczna wymaga specjalnej wrażliwości na słowo i innego podejścia metodycznego niż tradycyjny tekst dydaktyczny, a jej recepcja uwrażliwia i czyni odbiorcę bardziej empatycznym. Odbiór poezji lirycznej wpisuje się więc w edukację humanistyczną, która respektuje wartości wychowania przez sztukę. W tym nurcie przedstawiono w monografii, poza treściami teoretycznymi, propozycje autorskich warsztatów literackich osadzonych w perspektywie integracji literatury, plastyki, muzyki. Książka zawiera ponadto wyniki badań jakościowych dotyczących „ważnych tematów” podejmowanych przez badane dzieci.
 • Pozycja
  Lewicowość, centrowość i prawicowość w nauce o polityce
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018) Przemysław Maj
 • Pozycja
  DZIENNIKI Z PANDEMII. Autorefleksje nauczycieli akademickich i studentów w kontekście edukacji zdalnej w Polsce
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2022) Elżbieta Perzycka; Eunika Baron-Polańczyk; Marta Gliniecka; Waldemar Lib
 • Pozycja
  Prasa drukowana w regionie podkarpackim. Od czasów galicyjskich po współczesność
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021) Kuca, Paweł
  W książce w całościowy sposób opisano historię, funkcjonowanie i przekształcenia prasy drukowanej w regionie, który terytorialnie obejmuje obszar obecnego województwa podkarpackiego. Zakres badań dotyczy okresu od końca XVIII do drugiej dekady XXI w.
 • Pozycja
  Between oblivion and exclusive memory. The past of the Jews in the collective memory of the inhabitants of Rzeszow
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022) Malicki, Krzysztof
  This monograph presents the issue of the collective memory of contemporary inhabitants of Rzeszow of the Jews living in the city until 1945. Before the outbreak of the war in 1939 the Jews constituted approximately 1/3 of the 40 thousands of residents of Rzeszow. More than 95% of them were killed in the Holocaust. The survivors left the city soon after the war and today there is not even a small community of that nationality. Almost all the places connected with the Jews (synagogues and cemeteries) were devastated and destroyed. Even though some of them were rebuilt, they have never returned to their functions. After the war, Rzeszow experienced huge socio-spatial changes. This prewar county town was transformed into one of the largest cities in the country, the capital of the province and the regional metropolis with 200 thousands residents in 2022. Postwar socio-demographic processes influenced the creation of a new urban organism where the awareness of the city inhabitants of the unique history is very low. The main objective of the research presented in this work is to diagnose the level of knowledge of the inhabitants of Rzeszow on the history of Jews in the local perspective. Another important goal is practical support for all activities that aim to build the memory of the city's past and its former inhabitants. The history of the Jews is an integral part of the history of Rzeszow. Including this knowledge in the local collective memory can only help foster proactive attitude and involvement in the dynamically developing city.