Komunikowanie polityczne w teorii i praktyce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Kuca, Paweł
Furman, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Podręcznik zawiera zbiór tekstów poświęconych różnym aspektom komunikowania politycznego. Są to zarówno analizy dotyczące podstaw i teorii komunikowania politycznego, różnych obszarów, które mają wpływ na efektywność tego procesu, ale także praktyczne przykłady komuikowania politycznego, realizowane na poziomie międzynarodowym, krajowym i lokalnym.
Opis
Słowa kluczowe
komunikowanie polityczne , public relations , aktor polityczny , reklama polityczna , media relations , wizerunek polityczny
Cytowanie
P. Kuca, W. Furman (red.), Komunikowanie polityczne w teorii i praktyce, Rzeszów 2023.