Wybrane zagadnienia handlu ludźmi i zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Handel ludźmi oraz zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt to zjawisko znane od zarania dziejów. Wydawać by się mogło, że należy już wyłącznie do zamierzchłej przeszłości. Nic bardziej mylnego. Ta niechlubna karta historii ma swoją współczesną smutną kontynuację. Według dostępnych statystyk handel ludźmi stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń XXI wieku. Pod względem wielkości dochodów ten nielegalny biznes zajmuje trzecie miejsce zaraz po handlu bronią i narkotykami, generując zysk w wysokości 32 mld dolarów rocznie. Zdecydowana większość osób, które padają ofiarą wspomnianego procederu, jest zmuszana do prostytucji bądź pracy przymusowej. W ciągu ostatniej dekady zmieniło się tylko jedno – statystyka ta niestety nieubłaganie wzrosła. W dużej mierze zjawiska, o których mowa w książce, są wynikiem dynamiki stosunków społecznych, globalizacji i możliwości właściwie nieskrępowanego przemieszczania się, co sprawia, że w dzisiejszym świecie migracja zarobkowa jest zjawiskiem powszechnym i jako taka niejednokrotnie kończy się handlem ludźmi i pracą niewolniczą. Inną kwestią, o której nie można zapominać, jest fakt, że w niektórych rejonach świata, w tym Ameryce Południowej, w Afryce czy Azji, zjawisko handlu ludźmi jest społecznie akceptowane i wręcz naturalne. Świat przestępczy, upatrując w handlu ludźmi źródła potężnych zysków, działa niezwykle prężnie i niestety skutecznie. W procederze handlu ludźmi biorą udział doskonale zorganizowane i wyspecjalizowane grupy przestępcze, których obszar aktywności obejmuje kilkadziesiąt krajów. To niewątpliwe wpływa na skalę zjawiska. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku handlu zagrożonymi gatunkami. Swoista moda na hodowlę egzotycznych roślin czy zwierząt, organizowanie polowań na rzadkie zwierzęta dla zdobycia trofeów czy w celu produkcji medykamentów z nich sprawia, że liczba przestępstw w tym obszarze wzrasta, co powoduje, że wiele gatunków roślin i zwierząt jest zagrożonych wyginięciem lub ginie. Te złożone, niezwykle ważne, ale i dynamicznie zmieniające się zjawiska dały impuls do rozważań prowadzonych na kartach niniejszej książki. Problem handlu ludźmi i zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt ujęty został w szerokiej, różnorodnej perspektywie zaprezentowanej przez autorów opracowania, co stanowi o wartości lektury.
Opis
Słowa kluczowe
handel ludźmi , handel zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt , praca przymusowa , handel organami
Cytowanie