Integracja sztuk. Liryka w edukacji dziecka

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021-12
Autorzy
Ungeheuer-Gołąb Alicja
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Praca prezentuje poszukiwania badawcze i doświadczenia pedagogiczne i literaturoznawcze w kontaktach z dzieckiem, nad zagadnieniami integracji sztuk w obszarze literatury dziecięcej, w tym liryki. Zawarte tu przemyślenia są wynikiem studiów teoretycznych oraz praktycznych zajęć z dziećmi. Autorka wychodzi z założenia, że poezja liryczna wymaga specjalnej wrażliwości na słowo i innego podejścia metodycznego niż tradycyjny tekst dydaktyczny, a jej recepcja uwrażliwia i czyni odbiorcę bardziej empatycznym. Odbiór poezji lirycznej wpisuje się więc w edukację humanistyczną, która respektuje wartości wychowania przez sztukę. W tym nurcie przedstawiono w monografii, poza treściami teoretycznymi, propozycje autorskich warsztatów literackich osadzonych w perspektywie integracji literatury, plastyki, muzyki. Książka zawiera ponadto wyniki badań jakościowych dotyczących „ważnych tematów” podejmowanych przez badane dzieci.
Opis
Słowa kluczowe
wychowanie przez sztukę , poezja liryczna dla dzieci , edukacja elementarna , integracja sztuk
Cytowanie