Polish Journal for Sustainable Development T. 19 (2015)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 12
 • Pozycja
  Badanie funkcjonalności ogrodu miejskiego im. Solidarności w Rzeszowie
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2015) Pisarek, Marta; Gargała-Polar, Marta
  Celem badań było rozpoznanie czynników przestrzennych mających wpływ na funkcjonalność Ogrodu Miejskiego im. Solidarności w Rzeszowie. Przeprowadzono własne obserwacje terenowe oraz ankietę wśród osób odwiedzających park. Zauważono, że Ogród Miejski użytkowany był przez osoby siedzące na ławkach lub spacerujące alejkami, przychodzące z dziećmi na plac zabaw oraz traktujące Ogród jako ciąg komunikacyjny. Więcej osób wypoczywało w dzień powszedni niż wolny od pracy, a maksimum odwiedzin przypadało na godziny popołudniowe. Obserwowani najchętniej wypoczywali w miejscach lekko osłoniętych od słońca i nie narażonych na kontakt z pomiotem ptasim. Ankietowani istniejący stan Ogrodu oceniali jako odpowiedni, ale postulowali o wymianę nawierzchni, rozwiązanie problemu gniazdujących ptaków, wprowadzenie większej liczby ozdobnej małej architektury i założeń rabatowych, jak również budowę psiej toalety. Respondenci negatywnie odnieśli się do budowy ogrodzenia i zamykania parku od zmierzchu do rana.
 • Pozycja
  Fauna dżdżownic składowisk kopalni cynku i ołowiu
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2015) Okrutniak, Mateusz; Grześ, Irena M.; Bonczar, Zbigniew
  Badano hałdy odpadów poflotacyjnych kopalni cynku i ołowiu „Trzebionka” i „Bolesław” w celu sprawdzenia czy będące w różnym stopniu rekultywacji hałdy są środowiskiem występowania dżdżownic oraz jaka jest ich różnorodność gatunkowa i biomasa. Odłów bezkręgowców przeprowadzono metodą formalinową w latach 2010 i 2011. Na hałdach „Trzebionka” i „Bolesław” stwierdzono występowanie odpowiednio 6 oraz 2 gatunków dżdżownic zaliczanych do pospolitych w kraju. Istotnie większą biomasę dżdżownic wykazano na hałdzie „Trzebionka”, co jest wynikiem pozytywnego wpływu obecności gatunku Lumbricus terrestris.
 • Pozycja
  Mięso wieprzowe w zrównoważonej gospodarce żywnościowej
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2015) Mroczek, Janusz R.
  Podstawą zrównoważonego rozwoju jest odpowiedzialna produkcja i konsumpcja żywności. Mięso od najdawniejszych czasów traktowane jest jako pokarm prestiżowy, świadczący o dobrobycie i zamożności społeczeństwa. Wieprzowina ze względu na skład chemiczny, wartość odżywczą oraz zawartość pełnowartościowego białka o korzystnych dla organizmu proporcjach aminokwasów, pełni istotną rolę w gospodarce żywnościowej, jako surowiec dla przemysłu mięsnego. Intensywne technologie chowu świń niekorzystnie oddziaływają na środowisko naturalne i zrównoważony rozwój, będąc źródłem zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza, zarówno w skali kraju, jak i w wymiarze globalnym.
 • Pozycja
  Przykład aktywnego nauczania na przedmiocie „Filozofia przyrody” - projekt PASO („Pytaj – Aktywnie Szukaj Odpowiedzi”)
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2015) Kostecka, Joanna; Mazur-Pączka, Anna
  W publikacji zaprezentowano autorski projekt PASO, wprowadzony do przedmiotu „Filozofia przyrody” dla studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami na Uniwersytecie Rzeszowskim. Projekt ma aktywizować do zadawania trudnych pytań i poszukiwania odpowiedzi w zakresie kierunków rozwoju cywilizacji oraz relacji człowiek – człowiek oraz człowiek – środowisko. Opracowanie prezentuje jego cel, etapy realizacji oraz metody ewaluacji.
 • Pozycja
  Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - projekt KOS („Kumplem osoba starsza”)
  (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2015) Kostecka, Joanna; Piersiak, Agnieszka; Pawlak, Renata
  Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (EZR) wymaga wiedzy oraz działań w płaszczyźnie przyrodniczo - społeczno - ekonomicznej. Liczy się każdy pomysł a dobrze przemyślane projekty aktywizujące w szeroko pojętym zakresie społecznych podstaw zrównoważonego rozwoju wydają się tu być szczególnie cenne. Budowanie holistycznego spojrzenia na kwestie środowiskowe (z zaakcentowaniem problematyki społecznej) ułatwi odnajdywanie rozwiązań problemów zgodnie z nowymi zasadami rozwoju globalnej populacji Człowieka. Program KOS aktywizuje do działania młodzież i osoby starsze po 50. roku życia. Łączy młodych i seniorów jako źródła wiedzy i doświadczenia. Publikacja prezentuje projekt KOS; jego