Wpływ postępu w naukach przyrodniczych i technicznych na rozwój ogrodów egzotycznych w Europie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Czerniakowski, Zbigniew W.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Rośliny egzotyczne, a więc pochodzące z innych stref klimatycznych od wieków znajdowały się w kręgu zainteresowania właścicieli ogrodów. Część z nich ceniono za właściwości użytkowe, przede wszystkim lecznicze. Część stanowiła rodzaj ciekawostki botanicznej. Szereg gatunków udało się zaaklimatyzować w Europie do tego stopnia, że zaliczane są one w tej chwili do powszechnie znanych i szeroko rozprzestrzenionych roślin uprawnych (ziemniak, tytoń) lub nawet ekspansywnych chwastów (nawłoć kanadyjska). W wielu wypadkach introdukcja roślin egzotycznych wymagała dużego wysiłku, a zwłaszcza wiedzy przyrodniczej. Znaczące przyspieszenie tego procesu nastąpiło w wyniku postępu w naukach technicznych. Kamieniem milowym było wprowadzenie technologii produkcji szkła walcowanego oraz opanowanie wytrzymałych na warunki atmosferyczne konstrukcji żelaznych.
The exotic plants were collected in European gardens from a lot of centuries. But the golden age for this profession was started since Dr. Nathaniel Bagshaw Ward has investigated a special way to intercontinental transport of seedlings. The second vary important event was possibilities to construct quite new orangeries – greenhouses. This technical progress made it possible to acclimatize a lot of exotic plants and a very big progress in botanical science, cultivate of plants, horticulture and finally in landscape architecture.
Opis
Słowa kluczowe
ogrodnictwo , ogrody egzotyczne , architektura krajobrazu , horticulture , exotic gardens , landscape architecture
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 19 (2015), s. 13–19