Fauna dżdżownic składowisk kopalni cynku i ołowiu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Okrutniak, Mateusz
Grześ, Irena M.
Bonczar, Zbigniew
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Badano hałdy odpadów poflotacyjnych kopalni cynku i ołowiu „Trzebionka” i „Bolesław” w celu sprawdzenia czy będące w różnym stopniu rekultywacji hałdy są środowiskiem występowania dżdżownic oraz jaka jest ich różnorodność gatunkowa i biomasa. Odłów bezkręgowców przeprowadzono metodą formalinową w latach 2010 i 2011. Na hałdach „Trzebionka” i „Bolesław” stwierdzono występowanie odpowiednio 6 oraz 2 gatunków dżdżownic zaliczanych do pospolitych w kraju. Istotnie większą biomasę dżdżownic wykazano na hałdzie „Trzebionka”, co jest wynikiem pozytywnego wpływu obecności gatunku Lumbricus terrestris.
The present study was conducted in the area of post flotation dumps contaminated with zinc and lead. The aim of the study was to test if the dumps being at different stage of reclamation are inhabited by earthworms and to asses their species diversity and biomass. Invertebrates were collected using Satchel’s method during the seasons 2010 and 2011. In the area of “Trzebionka” and “Bolesław” waste dumps 2 and 6 species of earthworms were found, respectively. Significantly higher biomass was found for “Trzebionka”, that can be explained by positive effect of Lumbricus terrestris.
Opis
Słowa kluczowe
dżdżownice , różnorodność gatunkowa , biomasa , hałdy , metale śladowe , earthworms , species diversity , biomass , waste dumps , trace metals
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 19 (2015), s. 91–100